სახალისო  „იმპროვიზაციები“

მეცნიერების საფუძვლებს ისე აზიარო მოსწავლე, რომ არ მოეწყინოს, მეტიც, არ შეიძულოს და არ განუდგეს საკმაოდ რთულია. ადვილი არ არის, გაკვეთილების

მეტის წაკითხვა

                      გარდამავალა

ქართული ენის გრამატიკა, გამორჩეულად  კი ზმნა და ზმნური კატოგორიები, განსაკუთრებული სირთულით გამოირჩევა. როგორ მოვახერხოთ, რომ VI-VII  კლასების მოსწავლეებისთვის ადვილად გასაგები,

მეტის წაკითხვა

  ყველა – ყველასათვის

ვიდრე სხვები იფიქრებენ, საკუთარ ვარაუდს გაგიზიარებთ… დიახ, დიუმას ცნობილი ფრაზით – „ერთი – ყველასათვის, ყველა-ერთისათვის „ -არის  შთაგონებული ჩვენი მეთოდის

მეტის წაკითხვა

     სიტყვის ემოციური კონტექსტის დადგენისათვის

  სასწავლო-საგანმანათლებლო პროექტებისა თუ რესურსების დიდი ნაწილი მიმართულია მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისკენ. ეს სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზანია და მისკენ არაერთ

მეტის წაკითხვა