გალაკტიონ ტაბიძის ლექსის „სილაჟვარდე, ანუ ვარდი სილაში“ ახლებური გააზრებისათვის

გალაკტიონ ტაბიძის პოეზიის სწავლება გარკვეულ სირთულეებთანაა დაკავშირებული: ამისთვის საჭიროა, მოსწავლეებმა იცოდნენ სიმბოლიზმის როგორც ლიტერატურული მიმდინარეობის კონცეპტუალური პრინციპები, წარმოდგენა ჰქონდეთ ბიბლიურ

მეტის წაკითხვა