ნათია არაბული- მოლეკულური ორბიტალების თეორია

რატომ აქვთ ნივთიერებებს განსხვავებული თვისებები? რატომ ატარებს დენს სუფრის მარილი გამლღვალ ან გახსნილ მდგომარეობაში? რატომ არის სანთელი რბილი და დაბალ

მეტის წაკითხვა

როგორ ამოვხსნათ ქიმიის ამოცანა

ამოცანების ამოხსნა ქიმიის სწავლებაში პრობლემური საკითხია. მოსწავლეებს განსაკუთრებით უჭირთ იმ ტიპის ამოცანების ამოხსნა, რომლებშიც საუბარია აირად ნივთიერებებს შორის მოცულობის შემცირებით

მეტის წაკითხვა

ჟანგვა-აღდგენის რეაქციების ტოლობების გათანაბრება ნახევარრეაქციების მეთოდით

წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ნახევარრეაქციების მეთოდს. იგი ძირითადად იონების მონაწილეობით მიმდინარე რეაქციების ტოლობების გასათანაბრებლად გამოიყენება.  ვრცლად

მეტის წაკითხვა

გონებრივი რუკის გამოყენება ქიმიის სწავლების პროცესში

საყოველთაოდ ცნობილია, რომ ადამიანი იმახსოვრებს წაკითხულის 10%-ს, მოსმენილის 20%-ს, ნანახის 30%-ს, ერთდროულად ნანახისა და მოსმენილის 50%-ს, ხოლო საკუთარი ხელით გაკეთებულის

მეტის წაკითხვა

ხსნარების კოლიგატური თვისებები – მეორე ნაწილი

რაულის კანონიდან გამომდინარეობს ორი შედეგი: · ხსნარის გაყინვის ტემპერატურის დაწევა და ხსნარის დუღილის ტემპერატურის აწევა და ხსნარის გაყინვის ტემპერატურის დაწევა.

მეტის წაკითხვა

ხსნარების კოლიგატური თვისებები – პირველი ნაწილი

ხშირად გვინახავს, თოვლის მოსვლისთანავე როგორ ყრიან მარილს მოყინულ გზებზე. გაგვიგონია, რომ ავტომობილის რადიატორში დროდადრო ანტიფრიზად წოდებული სითხის, მაგალითად, ეთილენგლიკოლის დამატებაა

მეტის წაკითხვა