ინსტრუქციული და დირექტიული ხასიათის სტიმული ტესტებში და ტესტის დიზაინის მნიშვნელობა ბიოლოგიის სწავლებაში

შეფასება სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია. ტესტი შეფასების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ინსტრუმენტს წარმოადგენს. მისი დახმარებით შეგვიძლია გავიგოთ, რა და როგორ ისწავლეს მოსწავლეებმა,

მეტის წაკითხვა