როლური თამაშები უცხოური ენის გაკვეთილზე

ზეპირი მეტყველების უნარის განსავითარებლად მასწავლებელი ხშირად ცდილობს, კითხვა-პასუხის მეშვეობით გაავარჯიშოს მოსწავლეთა სამეტყველო უნარები ან გაბმული მეტყველების გზით ჩააბას ისინი საუბარში

მეტის წაკითხვა

ევროპული მულტილინგვიზმი ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება

უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და კულტურული მრავალფეროვნების პრინციპებზეა დაფუძნებული. უცხოური ენების

მეტის წაკითხვა

უცხო ენის სწავლების კომპეტენციები

როგორია დღევანდელი კომუნიკაცია? უახლესი ტექნოლოგიების წყალობით დღეს ნებისმიერ ჩვენგანს აქვს საშუალება, კომპიუტერის ღილაკზე თითის ერთი დაჭერით მიაკვლიოს მსოფლიოს ნებისმიერ ენასა

მეტის წაკითხვა

თანამედროვე უცხოური ენების სწავლება – ერთიანი ევროპული საგანმანათლებლო პოლიტიკის პრიორიტეტი

ევროპული მულტილინგვიზმი, ანუ ენობრივი მრავალფეროვნება უცხოური ენების სწავლებას განსაკუთრებული ადგილი უკავია ევროპის ინტერკულტურული საზოგადოების განვითარებაში, რომელიც ტოლერანტობის, კრეატიულობისა და კულტურული

მეტის წაკითხვა
12