ტაქტილი, ლორმი, ბრაილი – სამი სხვა ქართული ანბანი სმენისა და მხედველობის დარღვევების მქონეთათვის

მსოფლიოში გავრცელებული პრაქტიკის თანახმად, სმენისა და მხედველობის დარღვევების მქონე ადამიანებთან საურთიერთობოდ ტაქტილისა (tactile) და ლორმის (LORM) სისტემურ ანბანებს იყენებენ. მათ

მეტის წაკითხვა

სმენა-მხედველობის დარღვევის მქონე ბავშვებთან მუშაობის სტრატეგიები

„ყოველ ახალ სიტუაციაში ახალი ადამიანი ვარ. ასე რომ, მივეჩვიე, ვიყო პიონერი“. ჰაბენ გირმა     ეს 31 წლის ჰაბენ გირმას

მეტის წაკითხვა

ჰელენ კელერის დღეს

27 ივნისს მსოფლიო ჰელენ კელერის დღეს აღნიშნავს და პატივს მიაგებს ყველა იმ პირს, ვისაც სმენისა და მხედველობის პრობლემები გააჩნია. ეს

მეტის წაკითხვა

ენობრივ-კომუნიკაციური უნარები დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციის ჩარჩოში

„დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების სარეკომენდაციო ჩარჩოში“ (2018) მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ენობრივი, კომუნიკაციური და მრავალენობრივი უნარების განვითარებას. აღნიშნული ჩარჩო, თავის მხრივ,  ეფუძნება

მეტის წაკითხვა

როგორ გავუმკლავდეთ დისპრაქსიას, ანუ განვითარების კოორდინაციულ დარღვევას

დისპრაქსიას (განვითარების კოორდინაციულ დარღვევას) ცენტრალური ნერვული სისტემის დისფუნქციასთან აკავშირებენ. იგი განიხილება სწავლის სირთულედ, რომელსაც მოტორული დეფიციტი განაპირობებს. დისპრაქსია კომპლექსურ სირთულედ

მეტის წაკითხვა

სამი ელექტრონული რესურსი, სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლისთვის

ადამიანის ღირსებისა და უფლებების დაფასება „ადასტურებს, რომ ადამიანის უფლებები მუდმივად უნდა იყოს დაცული და ყველა მუდმივად უნდა სცემდეს მათ პატივს“

მეტის წაკითხვა

სკოლა და პასუხისმგებლობის ფასი

 „ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა“ ლუკა 20, 17 გამიხარდა, თუმცა არ გამკვირვებია, რომ ამერიკაში ორი წლის სმენადაქვეითებული

მეტის წაკითხვა

სკოლა და პასუხისმგებლობის ფასი  

„ლოდი, რომელი შეურაცხყვეს მაშენებელთა, ესე იქმნა თავ კიდეთა“ ლუკა 20, 17 გამიხარდა, თუმცა არ გამკვირვებია, რომ ამერიკაში ორი წლის სმენადაქვეითებული

მეტის წაკითხვა

ყურით და თვალით ნასწავლი ენა – სტრატეგიები ენა-მეტყველების დარღვევის მქონე ბავშვებთან მუშაობისთვის

რა პროცესების  მეშვეობითაც ამცირებენ ადამიანები საკუთარ წარმოდგენას სამყაროს შესახებ, იმავენაირად ამცირებენ ისინი თავიანთი სამყაროს რეპრეზენტაციას მისი გამოთქმისას. ჯ. გრინდერი, რ.

მეტის წაკითხვა

ბილინგვური სწავლების რამდენიმე თავისებურება

დიდი ხანია, რაც ბილინგვიზმი – ორენოვნება – განათლების უმნიშვნელოვანეს ასპექტადაა მიჩნეული. საქართველოში უკვე ხშირია შემთხვევა, როდესაც ორი ენის მცოდნე ბავშვს

მეტის წაკითხვა