დიდაქტიკური თამაშის ფსიქოლოგიური და კოგნიტური საფუძვლები

“თამაშობს ყველა. თამაშობენ ბავშვები, უფროსები. თამაშობენ ცხოველები. თამაშობდნენ პირველყოფილი ადამიანები…” _ ეს სიტყვები მიხეილ თუმანიშვილის ერთ-ერთი წერილიდანაა. წერილის მთავარი დედააზრია,

მეტის წაკითხვა

სოციალურ-კულტურული თეორია და პედაგოგიკა

 ლევ ვიგოტსკი, ფსიქოლოგი. მას ეკუთვნის უმაღლესი ფსიქიკური ფუნქციების კულტურულ-ისტორიული თეორია, ასევე, თავის ტვინში ფსიქიკური ფუნქციების სისტემური ლოკალიზაციის თეორია. მანვე ჩამოაყალიბა

მეტის წაკითხვა

პერცეპტუალური დასწავლა და პედაგოგიური პრაქტიკა

პრაქტიკოსი პედაგოგები ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ დადგა დრო, ვიმსჯელოთ არა თეორიულ პედაგოგიკაზე, არამედ პედაგოგიურ პრაქტიკაზე, ამისთვის კი მნიშვნელოვანია განვიხილოთ პედაგოგის

მეტის წაკითხვა

ჭეშმარიტი სწავლა და მისი პედაგოგიური საფუძვლები

სწავლა საუკეთესოდ ხორციელდება მაშინ, როცა არსებობს ხიდი, რომელიც ძველ ცოდნას ახალთან აკავშირებს. ზოგჯერ არსებული ცოდნა სწავლის პროცესზე ზემოქმედებს და ხელს

მეტის წაკითხვა

წარმოსახვითი მეგობარი

ყველა დროის პედაგოგიკის ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად კლასის მართვას აღიარებენ. ის ერთნაირად აქტუალურია ყველა ქვეყანაში, რადგან მასზეა დამოკიდებული ეფექტური სასწავლო გარემოს

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილის სათაური

სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორები  აღნიშნავენ, რომ პარაგრაფის სათაურის მოფიქრება მნიშვნელოვანი რამაა, რადგან ამით უნდა განისაზღვროს პარაგრაფის დედააზრი. პარაგრაფის სათაური ერთგვარი ხიდია პროგრამის

მეტის წაკითხვა

ექსკურსია როგორც სასწავლო ღონისძიება

ყოველგვარიექსკურსია შეიცავს სწავლების ელემენტს,ამიტომ ის შეიძლება განვიხილოთ როგორც პედაგოგიური პროცესი. ფაქტია, ექსკურსია არ არის ლექცია, გაკვეთილი, სემინარი. მიუხედავად ამისა, როგორც

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელი – სასწავლო მასალის, რესურსისა და აქტივობის ავტორი

მასწავლებელი მეთოდურად კარგად დაგეგმილი გაკვეთილითა და დამუშავებული სასწავლო მასალით მოსწავლეებს შესასწავლი საკითხების გააზრებაში ეხმარება. გაკვეთილის დაგეგმვას ის ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტით

მეტის წაკითხვა

დასწავლის კანონები და ედვარდ ლი თორნდაიკის თეორია

ედვარდ ლი თორნდაიკი 1899 წელს გახდა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პედაგოგიურ კოლეჯის ფსიქოლოგიის ლექტორი. 1912 წელს ის აირჩიეს ამერიკის ფსიქოლოგთა ასოცოაციის პრეზიდენტად.

მეტის წაკითხვა

აღმოვაჩინოთ ჩვენს გვერდით ქოუჩი

მართალია ქოუჩი უცხო სიტყვაა, მაგრამ ამ სიტყვაში შეიძლება მოვიაზროთ ყველა ის პროფესიონალი, ვისაც თქვენს წარმატებაში წვლილი მიუძღვის. განათლების სფეროში დღეს

მეტის წაკითხვა