ფოკუსირებული აქტივობების მნიშვნელობა სასწავლო პროცესში

სასწავლო პროცესის  წარმატებისა და მოსწავლეთა ცოდნისა და  მოსწრების  დონის  ამაღლებისთვის აუცილებელია ყურადღების კონცენტრაცია, ამიტომაც   მოსწავლეთა  ყურადღების განვითარება პედაგოგიური  პროცესის  უშუალო 

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა ცოდნის ურთიერთკონტროლი

სასკოლო პრაქტიკაში დიდი როლი ეკისრება მოსწავლეთა ურთიერთშემოწმებისა და ურთიერთშეფასების ტექნიკის გამოყენებას. მასწავლებლები მოსწავლეთა ურთიერთკონტროლსა და ურთიერთშემოწმებას უმთავრესად საშინაო დავალებების, ზეპირი

მეტის წაკითხვა

თამაშის გამოყენება ახალი მასალის ახსნის გაკვეთილზე

ცოდნის მიღების, განმტკიცებისა და სასწავლო უნარ-ჩვევების განვითარებისთვის ხშირად იყენებენ დიდაქტიკურ თამაშებს, რომლებიც სწავლების აქტიურ მეთოდებს მიეკუთვნება. დიდაქტიკური თამაშების გამოყენებით მასწავლებელს

მეტის წაკითხვა

მიზეზ-შედეგობრივი  კავშირების  ფორმირება  ისტორიის გაკვეთილზე                                                                                                      

  ისტორიის სწავლების ძირითადი მიზანი მოსწავლეთა პიროვნული განვითარებაა. ამ გზაზე მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების ცოდნა უდავოდ დაეხმარება მოსწავლეს პიროვნული სრულყოფისთვის, რადგან მოვლენების

მეტის წაკითხვა

დისნეის  კრეატიული სტრატეგია  და  სასწავლო კომპეტენციები

ჩვენ ძალიან დინამიკურ დროში ვცხოვრობთ, რომელსაც სავსებით საფუძვლიანად შეიძლება ვუწოდოთ კრეატიული სამყარო. მისი ერთ-ერთი ძირითადი ტენდეცია ადრე მიღებული ცოდნის სწრაფი

მეტის წაკითხვა

მნემოტექნიკის  ელემენტების გამოყენება ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების  გაკვეთილებზე

მახსოვრობის  პრობლემა  უძველესი დროიდან იყო აქტუალური, მაგრამ ის  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეპოქაში, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში ინფორმაციის უსაზღვრო ნაკადი

მეტის წაკითხვა

არატრადიციული    გაკვეთილები  და  მოსწავლეთა ანალიტიკური და კვლევითი უნარების  ფორმირება

კვლევითი საქმიანობის ძირითადი ფუნქცია სამყაროს და საკუთარი თავის  შემეცნებისთვის მოსწავლეთა ინიცირებაა, რომელიც  ორი სუბიექტის – მოსწავლის და მასწავლებლის – ერთობლივ

მეტის წაკითხვა

მოგზაურობა დროის ხაზზე

ისტორიის შესწავლისთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის მოხდა ესა თუ ის მოვლენა, რომელი უფრო ადრე იყო და რომელი უფრო გვიან; გვაინტერესებს გავიგოთ,

მეტის წაკითხვა

მაია ფირჩხაძე-სიტუაციური ამოცანების გამოყენება დისკუსიისას და პრობლემათა ანალიზი

დისკუსია, რომლის უამრავი ფორმაც არსებობს, გაკვეთილის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და სახალისო ნაწილია. დისკუსიური მუშაობის ძირითადი ფორმები, როგორიცაა გონებრივი იერიში, დებატები,

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს საკუთარი ძალების რწმენის განმტკიცებაში

მთავრდება სასწავლო წლის პირველი სემესტრი და საგაკვეთილო მეცადინეობებზე მასწავლებელთა ძალისხმევის დიდი ნაწილი სუსტი მოსწავლეებისკენაა მიმართული. ზოგადად სუსტი ის მოსწავლეა, რომელსაც

მეტის წაკითხვა