მასწავლებლის წიგნი- ინტერაქტიური მეთოდები პრაქტიკაში

ვრცლად   ინტერატქიური  მეთოდები პრაქტიკაში

მეტის წაკითხვა

ისტორიული ტექსტის ქვეტექსტები

  სწავლის პროცესში ტექსტს ძირითადი და, მაშასადამე, უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია აკისრია, თუმცა „ტექსტის“ ზუსტი და ერთმნიშვნელოვანი გაგება თანამედროვე ჰუმანიტარულ და საზოგადოებრივ

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა  დამოუკიდებელი კვლევითი  საქმიანობა  და   ინტერკულტურული კომპეტენციების განვითარება

ჩვენ გლობალური ცვლილებების ეპოქაში ვცხოვრობთ, როდესაც „ვიწრო ნაციონალიზმის“ მრავალმხრივი დამღუპველი გავლენები უკვე კარგა ხანია იქცა სერიოზული დისკუსიის საგნად. საჭირო და

მეტის წაკითხვა

ტექსტის გააზრება და აკადემიური წერა

ჰუმანიტარული საგნების პროგრამები მოსწავლეებისაგან სხვადასხვა ტიპის წერილობითი დავალებების შესრულებას მოითხოვს. მოსწავლეთა კომუნიკაციური უნარების განვითარებისთვის მეტად მნიშვნელოვანია ტექსტის შინაარსის დაწერა. ეს

მეტის წაკითხვა

როგორ შევადაროთ უკეთესად – პრაქტიკული მაგალითი

სასკოლო საგნობრივ სტანდარტებში საკმაო ყურადღება ექცევა შედარებაზე ორიენტირებული დავალებების  შესრულებას. აზროვნების საბაზო ელემენტებთან  დაკავშირებული ამ უნარ-ჩვევის ათვისება დიდ ძალისხმევას მოითხოვს

მეტის წაკითხვა

თემატური კარნახი როგორც მოსწავლეთა შეფასებისა და კონტროლის ფორმა

შეფასებასა და კონტროლს მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია სასწავლო პროცესში. ამისთვის მასწავლებლები სხვადასხვა აქტივობას ვიყენებთ: ტესტირებას, თხზულებას, დამოუკიდებელ სამუშაოს, გაკვეთილის მოყოლას… ასეთივე

მეტის წაკითხვა

„ფერადი კლიმატი“  და   პრობლემების გადაჭრა  გაკვეთილზე                                                                                                                                  

სასწავლო პროცესის წარმატებისთვის უმნიშვნელოვანესია მოსწავლეთა ჩართულობა. მასწავლებლები მოსწავლეებს გაკვეთილზე საინტერესოდ ვესაუბრებით, ვაჩვენებთ ვიზუალურ მასალას, ვცდილობთ დავაინტერესოთ, მაგრამ ზოგიერთი მოსწავლისთვის მთელი

მეტის წაკითხვა

პრობლემური  სიტუაციის  გადაჭრა გაკვეთილზე ევრისტიკული ძიების გზით

საგაკვეთილო პროცესი მოსწავლეებისაგან მრავალი რთული სააზროვნო ოპერაციის შესრულებას მოითხოვს. მათ შორისაა პრობლემური სიტუაციის  შექმნა. მისი გადაწყვეტა უმნიშვნელოვანესია. ფსიქოლოგების აზრით, პრობლემური

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა    დამოუკიდებელი   აზროვნების  პრაქტიკული  ასპექტები                                                                                                          

  პედაგოგები ხშირად ვფიქრობთ, როგორ გადავაქციოთ სწავლა სახალისო პროცესად, რა  რეალური მექანიზმები  შევიმუშაოთ  აუდიტორიაში  სასიამოვნო სასწავლო განწყობილების შექმნისთვის. ასეთი გარემოს

მეტის წაკითხვა

არჩევანის თავისუფლება – სწავლაში  წარმატების რეალური მოტივი

ცნობილია, რომ  ადამიანს ნებისმიერი საქმის მიმართ გაუჩნდება ინტერესი და გაბედულება, თუ საშუალებას მივცემთ ეს საქმე თვითონ აირჩიოს, მოღვაწეობის პროცესში კი

მეტის წაკითხვა