მნემოტექნიკის  ელემენტების გამოყენება ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების  გაკვეთილებზე

მახსოვრობის  პრობლემა  უძველესი დროიდან იყო აქტუალური, მაგრამ ის  განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი გახდა კომპიუტერული ტექნოლოგიების ეპოქაში, როდესაც ადამიანის ცხოვრებაში ინფორმაციის უსაზღვრო ნაკადი

მეტის წაკითხვა

არატრადიციული    გაკვეთილები  და  მოსწავლეთა ანალიტიკური და კვლევითი უნარების  ფორმირება

კვლევითი საქმიანობის ძირითადი ფუნქცია სამყაროს და საკუთარი თავის  შემეცნებისთვის მოსწავლეთა ინიცირებაა, რომელიც  ორი სუბიექტის – მოსწავლის და მასწავლებლის – ერთობლივ

მეტის წაკითხვა

მოგზაურობა დროის ხაზზე

ისტორიის შესწავლისთვის მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, როდის მოხდა ესა თუ ის მოვლენა, რომელი უფრო ადრე იყო და რომელი უფრო გვიან; გვაინტერესებს გავიგოთ,

მეტის წაკითხვა

მაია ფირჩხაძე-სიტუაციური ამოცანების გამოყენება დისკუსიისას და პრობლემათა ანალიზი

დისკუსია, რომლის უამრავი ფორმაც არსებობს, გაკვეთილის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და სახალისო ნაწილია. დისკუსიური მუშაობის ძირითადი ფორმები, როგორიცაა გონებრივი იერიში, დებატები,

მეტის წაკითხვა

როგორ დავეხმაროთ მოსწავლეებს საკუთარი ძალების რწმენის განმტკიცებაში

მთავრდება სასწავლო წლის პირველი სემესტრი და საგაკვეთილო მეცადინეობებზე მასწავლებელთა ძალისხმევის დიდი ნაწილი სუსტი მოსწავლეებისკენაა მიმართული. ზოგადად სუსტი ის მოსწავლეა, რომელსაც

მეტის წაკითხვა

როგორ დავსვათ შეკითხვა?

ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანია ცხოვრება და კიდევ უფრო ამრავალფეროვნებენ მას საინტერესო ადამიანები, რომლებიც ათასნაირ შეკითხვას სვამენ და პასუხის ძიებაში, ფიქრისა

მეტის წაკითხვა

მოგზაურობა წარსულში პრაქტიკული ცოდნის შესაძენად – კოგნიტური თამაში

თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცე გამოირჩევა გაკვეთილების მრავალფეროვნებით. მათ შორის თვალსაჩინო ადგილი უჭირავს ისეთ გაკვეთილებს, რომელიც პიროვნების ჰარმონიული და ინტელექტუალური განვითარების, საკითხის

მეტის წაკითხვა

ინტერაქციური ლექციის მრავალფეროვნება. ტექნოლოგოგიური რუკები ისტორიის გაკვეთილზე

სტანდარტით გათვალისწინებული გაკვეთილის დაგეგმვისას მასწავლებლის წინაშე ყოველთვის დგას შეკითხვა: „როგორ ვასწავლოთ?” განსაკუთრებული ყურადღებით ხდება პედაგოგიური ხერხების შერჩევა, მეთოდებისა და სტრატეგიების

მეტის წაკითხვა

ინტერაქციული ლექციის გამოყენება გაკვეთილზე

ლექცია საგაკვეთილო საქმიანობის გავრცელებული ფორმაა. ის განსაკუთრებით ეფექტურად გამოიყენება დიდი მოცულობის ინფორმაციის მოკლე დროში გადასაცემად. სასკოლო ლექცია ძირითადად ერთ საგაკვეთილო

მეტის წაკითხვა

მხატვრული ლიტერატურის გამოყენების ზოგიერთი ასპექტი ისტორიის გაკვეთილზე

თანამედროვე განათლებული ადამიანი თავისი ქვეყნის და მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ ფართო ცოდნით გამოირჩევა. ასეთი ცოდნა ძირითადად თავმოყრილია უძველეს ხელნაწერებსა და

მეტის წაკითხვა