სააზროვნო პროცესების ხარისხი, მისი ინდივიდუალური თავისებურებები და სასკოლო პრაქტიკა

ტერმინით „აზროვნება” აღინიშნება  ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური და უაღრესად მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური შესაძლებლობა. იგი უმნიშვენლოვანესია   იმდენად, რამდენადაც გონება ადამიანის თანდაყოლილი დამახასიათებელი

მეტის წაკითხვა

ცოდნის ფორმირება, იდეათა მოწესრიგება და სასკოლო პრაქტიკა

მაია ფირჩხაძე ცნობილია, რომ ადამიანური ცოდნის ბუნება მონაცემებზეა დაფუძნებული. მონაცემები თავისებური ფაქტები და ციფრებია, გადაუმუშავებელი ინფორმაცია და კონცეფცია, რომლებიც შემდეგ

მეტის წაკითხვა

კოლაბორაციული სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები და “მსოფლიო კაფე”

მაია ფირჩხაძე კოლაბორაცია – ეს არის ორი ან მეტი ადამიანის ანდა ორგანიზაციის ერთობლივი მოღვაწეობა საერთო მიზნის მისაღწევად (მაგალითად, ინტელექტუალურ სფეროში),

მეტის წაკითხვა

მსგავსებისა და განსხვავების იდენტიფიკაციის ფორმები და სწავლების მეთოდები

მაია ფირჩხაძე სწავლა რთული და ხანგრძლივი პროცესია და ამ გზაზე სწავლების ესა თუ ის მეთოდი მხოლოდ საშუალებაა ცოდნის აგებისთვის. ამ

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროცესი და ინტუიციური და დისკურსიული აზროვნება

ცნობილია, რომ კოგნიტური პროცესებიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი აზროვნებაა. ადამიანის ბიოლოგიური სახეობისთვის ის ნამდვილად სასწაულებრივი ნიჭია – იგი წარმოადგენს ორიენტირების, პრობლემის მოგვარების,

მეტის წაკითხვა

უკუკავშირი და სასწავლო პროცესი

სწავლა/სწავლება საკმაოდ რთული და ხანგრძლივი პროცესია. იგი, გარდა მოსწავლე-მასწავლებლის ურთიერთობისა, იმ ასპექტებსაც მოიცავს, რომლებიც მიზანს – ცოდნისა და მისი გამოყენებისთვის

მეტის წაკითხვა

კონტცეპტი და კონტექსტი

ადამიანი ცოდნისა და უნარების აქტიურ ათვისებას ბავშვობის ასაკიდან იწყებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული ნაყოფიერებით სკოლაში სწავლის პერიოდი გამოირჩევა. ამიტომ თანამედროვე საგანმანათლებლო

მეტის წაკითხვა