ნაწილობრივი ძიების (ევრისტიკული) მეთოდის ეფექტური გამოყენება სასწავლო პროცესში

თანამედროვე საგანმანათლებლო პროგრამებში დიდი ყურადღება ეთმობა მოსწავლეთა შემეცნებითი უნარების განვითარებას და იმ მეთოდებისა და ხერხების წინ წამოწევას, რომლებიც ამზადებს და

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილისადმი ანალიზური მიდგომები – სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი დეტალი

სასწავლო პროცესში მასწავლებლის როლი უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ შედეგის მისაღწევად განუზომლად დიდია თავად პროცესის სწორად წარმართვის მნიშვნელობაც. მასწავლებლის მუშაობის შედეგს სასწავლო პროცესში

მეტის წაკითხვა

საშინაო დავალება და პრაქტიკა – სასწავლო პროცესის ორი მნიშვნელოვანი მეთოდი

სწავლა-სწავლების უმთავრესი მიზანი, ახალი უნარისა და ცოდნის ათვისება, რამდენიმე ეტაპად იყოფა: * ძირითადი კონცეპტების შესწავლა; * საჭირო უნარ-ჩვევების მოდელირება; *

მეტის წაკითხვა

წარმოსახვითი დაშვების მნიშვნელობა სწავლების პროცესში

თანამედროვე კონკურენტული საზოგადოება ყოველდღიურ ცხოვრებაში თავის წესებს გვკარნახობს, რაც იძულებულს გვხდის, ვიმოქმედოთ გარემოების შესაბამისად. ამიტომ, თუ ახალგაზრდას სურს, იყოს “წარმატებული”,

მეტის წაკითხვა

არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი

ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობისას, საჭიროა სწორი,  მიზანმიმართული ლოგიკური მსჯელობა.  ლოგიკური აზროვნება კი იმ საშუალებებისა და მეთოდების

მეტის წაკითხვა

სააზროვნო პროცესების ხარისხი, მისი ინდივიდუალური თავისებურებები და სასკოლო პრაქტიკა

ტერმინით „აზროვნება” აღინიშნება  ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური და უაღრესად მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური შესაძლებლობა. იგი უმნიშვენლოვანესია   იმდენად, რამდენადაც გონება ადამიანის თანდაყოლილი დამახასიათებელი

მეტის წაკითხვა

ცოდნის ფორმირება, იდეათა მოწესრიგება და სასკოლო პრაქტიკა

მაია ფირჩხაძე ცნობილია, რომ ადამიანური ცოდნის ბუნება მონაცემებზეა დაფუძნებული. მონაცემები თავისებური ფაქტები და ციფრებია, გადაუმუშავებელი ინფორმაცია და კონცეფცია, რომლებიც შემდეგ

მეტის წაკითხვა

კოლაბორაციული სწავლების თეორიული და პრაქტიკული საკითხები და “მსოფლიო კაფე”

მაია ფირჩხაძე კოლაბორაცია – ეს არის ორი ან მეტი ადამიანის ანდა ორგანიზაციის ერთობლივი მოღვაწეობა საერთო მიზნის მისაღწევად (მაგალითად, ინტელექტუალურ სფეროში),

მეტის წაკითხვა