ცოდნის სისტემატიზაციის, გამეორებისა და განზოგადების ფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში

გაკვეთილი – ეს რთული საგანმანათლებლო სისტემაა, რომელიც მიმართულია მოსწავლეთა ცოდნის, უნარისა და ღირებულებების ფორმირებისკენ, გონებრივი განვითარებისკენ, პიროვნული ჩამოყალიბებისკენ. ამავე დროს

მეტის წაკითხვა

კრეატიული პედაგოგიკა და თანამედროვე გამოწვევები

ხშირად  გვსმენია მოსაზრება, რომ ნებისმიერი პედაგოგიკა შემოქმედებითია.    პასუხი  ამგვარ დამოკიდებულებაზე  მხოლოდ  ასეთი  შეიძლება  იყოს – დიახ, მაგრამ გარკვეული დოზით,

მეტის წაკითხვა

დიფერენცირებული სწავლება ისტორიის გაკვეთილზე

სასწავლო  პროცესის  ერთ-ერთ  უმნიშვნელოვანეს  დანიშნულებას  წარმოადგენს   მოსწავლეთა  ინდივიდუალური  განვითარება, რომლის    მეთოდური  საფუძველია     ინდივიდუალიზაცია (სასწავლო პროცესის ორგანიზება)

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე – II ნაწილი

ტექსტთან  მუშაობის ზოგიერთი მეთოდი და მეთოდოლოგია ტექსტთან მუშაობა მასწავლებლისთვის სიტუაციის მოდელირებისმიზანმიმართულ მუშაობას წარმოადგენს, რომელიც უბიძგებს მოსწავლეებს ცოდნის დამოუკიდებელი ძიებისა და

მეტის წაკითხვა

ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე

I ნაწილი – ტექსტის სტრუქტურა და სწავლის საფეხურები სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ტექსტთან მუშაობაა. იგი უზრუნველყოფს ტექსტის ყველა დონის „წარმომავლობის”

მეტის წაკითხვა

ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას

სწავლა/სწავლების ძირითადი მიზანი განათლებული და უნარიანი ახალგაზრდების აღზრდაა. სწორედ ეს განაპირობებს სწავლების იმ მრავალფეროვან მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, რომლებსაც მიზნის მისაღწევად

მეტის წაკითხვა

ლექციური სწავლების მიზანი, ფუნქცია და მეთოდოლოგია

ამ ბოლო პერიოდში პედაგოგიურ ტექნოლოგიებში ბევრი ცვლილება მოხდა, განსაკუთრებით ეს ეხება საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, რომლებმაც არათუ  „შეაღწიეს” მართვის პროცესებში, არამედ მნიშვნელოვნად

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროექტების მრავალფეროვნება

უკვე ას წელზე მეტია რაც პოპულარულია პედაგოგიურ პრაქტიკაში სასწავლო პროექტების გამოყენება. ამ მეთოდის წინ წამოწევა ჯ. დიუის სახელს უკავშირდება. იგი

მეტის წაკითხვა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები და გაკვეთილზე მათი გამოყენების თავისებურებები

თანამედროვე ცხოვრების რიტმი არავის ინდობს. ძნელია მისი ატანა მოსწავლეებისთვისაც, რადგან მათ მიმართაც გამუდმებით იზრდება მოთხოვნები: იკითხონ გაკვეთილებზე, უპასუხონ შეკითხვებს, შეასრულონ

მეტის წაკითხვა

კითხვა-პასუხის კომპლექსი, როგორც სწავლა-სწავლების ინდიკატორი

ნებისმიერ ადამიანს აქვს თუნდაც ერთი გამოცდილება ურთიერთობისა და დიალოგისა, რომელიც მოწმობს, რომ არანაირი ურთიერთობა არ მყარდება კითხვა-პასუხის გარეშე.  რადგანაც კითხვა-პასუხის

მეტის წაკითხვა