საინფორმაციო და მატერიალური მოდელები. ისტორიული მოვლენების ფორმალიზაცია და გაზომვა

I ნაწილი საინფორმაციო და მატერიალური მოდელები სასწავლო პროცესის ძირეული დანიშნულებაა, ბავშვები დაეუფლონ მეცნიერების საწყისებს და გაეცნონ იმ ხერხებსა და გზებს,

მეტის წაკითხვა

არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი

ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობისას, საჭიროა სწორი,  მიზანმიმართული ლოგიკური მსჯელობა.  ლოგიკური აზროვნება კი იმ საშუალებებისა და მეთოდების

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა კვლევითი საქმიანობა და შესაფერისი უნარების ფორმირება

დღეს სასკოლო სისტემაში არსებობს ისტორიის მრავალი სახელმძღვანელო და ტექსტი, რომელთა წაკითხვისას მოსწავლე აწყდება ერთი და იმავე მოვლენის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას და

მეტის წაკითხვა

არასრულფასოვანი გონებრივი აქტივობა

მესამე  ნაწილი    „სუფთა” დეფექტურ აზროვნებასთან ერთად არსებობს „არასრულფასოვანი” გონებრივი აქტივობაც. დეფექტურისგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ ერთ „სარტყელში” არსებობს, არასრულფასოვანი გონებრივი

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა დეფექტური ცოდნის გამოვლენის საშუალებები – მეორე ნაწილი

როდესაც ვსაუბრობთ სასწავლო პროცესის ხელშემწყობი ეფექტური წესებისა და თეორიების ძიებაზე და საამისოდ პრაქტიკულად „მოსარგები” ხერხების გამოყენებაზე, ვაღიარებთ, რომ საამისოდ დიდია

მეტის წაკითხვა

დეფექტური და არასრულფასოვანი ცოდნა და გონებრივი აქტივობის სქემები

პირველი ნაწილი ანტიკური ეპოქიდან მოყოლებული, ფილოლოგების მთავარ ყურადღებას იდეალური ტექსტი იპყრობდა. ცხადია, მოთხოვნა ნათელ, კომუნიკაციურ და ეფექტურ ტექსტზე მაშინაც დიდი

მეტის წაკითხვა

რეფლექსია და სასწავლო პროცესი

საგანმანათლებლო პროგრამების ძირითადი დანიშნულებაა, ასახოს, რამდენად სწორად ფასდება მასწავლებლის მიერ მოსწავლისთვის მიცემული დავალების შესრულება. შეფასებისას აქცენტი კეთდება ათვისების ხარისხზე, ინფორმაციის

მეტის წაკითხვა

მეტაშემეცნება, სწავლის სტრატეგიის წესები და SQ3R

სწავლა შემოიფარგლება ცოდნა-ჩვევათა იმ მოცულობითა და შინაარსის ათვისებით, რაც გათვალისწინებულია პროგრამით და შეესაბამება გარკვეულ ასაკს. მიუხედავად ამისა, სკოლაში მეცნიერების საფუძვლების

მეტის წაკითხვა

ალგორითმის გამოყენება სასწავლო პრაქტიკაში

სწავლა/სწავლების პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია მასალის გადაცემის იმ მეთოდებისა და ხერხების შერჩევა, რომლებიც ხელს შეუწყობს მოსწავლეებს აზროვნების გააქტიურებაში, ცოდნისა და გამოცდილების

მეტის წაკითხვა

სინქრონია-დიაქრონიის პრინციპები და გლობალური პრობლემების განხილვა ისტორიის გაკვეთილზე

ისტორიის როგორც სამეცნიერო დისციპლინის შესწავლისას ისტორიკოსის ყურადღების ცენტრში მთლიანად განვითარების პროცესი ექცევა, მაგრამ ისტორიული სიტუაციის გაგებისა და გადმოცემის პრინციპი შეიძლება

მეტის წაკითხვა