ტექსტურ ინფორმაციასთან მუშაობის თავისებურებები ისტორიისა და საზოგადოებრივი მეცნიერებების გაკვეთილზე

I ნაწილი – ტექსტის სტრუქტურა და სწავლის საფეხურები სასწავლო პროცესის უმნიშვნელოვანესი ეტაპი ტექსტთან მუშაობაა. იგი უზრუნველყოფს ტექსტის ყველა დონის „წარმომავლობის”

მეტის წაკითხვა

ცნების შინაარსში წვდომის პროცედურები ინდუქციური და დედუქციური სწავლებისას

სწავლა/სწავლების ძირითადი მიზანი განათლებული და უნარიანი ახალგაზრდების აღზრდაა. სწორედ ეს განაპირობებს სწავლების იმ მრავალფეროვან მეთოდებსა და ტექნოლოგიებს, რომლებსაც მიზნის მისაღწევად

მეტის წაკითხვა

ლექციური სწავლების მიზანი, ფუნქცია და მეთოდოლოგია

ამ ბოლო პერიოდში პედაგოგიურ ტექნოლოგიებში ბევრი ცვლილება მოხდა, განსაკუთრებით ეს ეხება საინფორმაციო ტექნოლოგიებს, რომლებმაც არათუ  „შეაღწიეს” მართვის პროცესებში, არამედ მნიშვნელოვნად

მეტის წაკითხვა

სასწავლო პროექტების მრავალფეროვნება

უკვე ას წელზე მეტია რაც პოპულარულია პედაგოგიურ პრაქტიკაში სასწავლო პროექტების გამოყენება. ამ მეთოდის წინ წამოწევა ჯ. დიუის სახელს უკავშირდება. იგი

მეტის წაკითხვა

კომპიუტერული ტექნოლოგიები და გაკვეთილზე მათი გამოყენების თავისებურებები

თანამედროვე ცხოვრების რიტმი არავის ინდობს. ძნელია მისი ატანა მოსწავლეებისთვისაც, რადგან მათ მიმართაც გამუდმებით იზრდება მოთხოვნები: იკითხონ გაკვეთილებზე, უპასუხონ შეკითხვებს, შეასრულონ

მეტის წაკითხვა

კითხვა-პასუხის კომპლექსი, როგორც სწავლა-სწავლების ინდიკატორი

ნებისმიერ ადამიანს აქვს თუნდაც ერთი გამოცდილება ურთიერთობისა და დიალოგისა, რომელიც მოწმობს, რომ არანაირი ურთიერთობა არ მყარდება კითხვა-პასუხის გარეშე.  რადგანაც კითხვა-პასუხის

მეტის წაკითხვა

ისტორიული-შედარებითი მეთოდის გამოყენება ლაბორატორიული პრაქტიკული მეცადინეობისას

თანამედროვე ცხოვრება უკიდურესად სახიფათო პირობებში აყენებს ადამიანს, როცა მისგან უფრო და უფრო რთული ამოცანების გადაწყვეტას მოითხოვს. შეუძლებელია ამ დავალებების ეფექტური

მეტის წაკითხვა

პედაგოგიური იდეალი და მისი კონკრეტულ-ისტორიული განხორციელება

საზოგადოების მომავალი განათლებული, კარგად განვითარებული უნარ-ჩვევების მქონე თაობის აღზრდაშია, მაგრამ როგორი უნდა იყოს პედაგოგი, რომელიც ამას შეძლებს და რა უნდა

მეტის წაკითხვა

ხმამაღალი ფიქრები გაკვეთილზე

თანამედროვეობის ყველა სიძნელე, გარემომცველი სამყაროს მთელი სირთულე დიდ გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე, მის მიზნებსა და მისწრაფებებზე, შესაძლებლობების გამოვლენაზე და, ზოგადად,

მეტის წაკითხვა