მულტიკულტურული განათლების ორიენტირები და ტექნოლოგია „OPEN SPACE“

სწავლის მნიშვნელობაზე საუბრისას ძნელია უპირატესი ასპექტის გამოყოფა, მაგრამ შესაძლებელია მსჯელობა ადამიანის ფორმირებისთვის საჭირო მახასიათებლებზე. მათ შესახებ საზოგადოებაში უამრავი მოსაზრება არსებობს,

მეტის წაკითხვა

სამუზეუმო განათლება და ინტერდისციპლინარული ინტეგრაცია

კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი სამუზეუმო ფონდებშია დაცული. ამ საგანძურის გამოყენებასა და მიზანმიმართულ ჩართულობას სასწავლო პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს

მეტის წაკითხვა

სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა

კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა.  ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვის დამახასიათებელი  სპეციალური  ლექსიკური

მეტის წაკითხვა

სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა

კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა.  ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვის დამახასიათებელი  სპეციალური  ლექსიკური

მეტის წაკითხვა

გამომგონებლური პრობლემების გადაჭრის თეორია და სასწავლო პროცესი

აზროვნება რთული და საინტერესო პროცესია. მის “გამართულად” მუშაობაზეა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი მხარეები, ახალი ტექნოლოგიური აღმოჩენები და გამოგონებები, შემცნების ახალი

მეტის წაკითხვა

საქმიანი თამაში როგორც მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლების საშუალება

თამაში ადამიანის საქმიანობის უძველესი ფორმაა, თანაც ისეთი, სადაც მას შეუძლია თავი გამოიჩინოს სხვადასხვა პოზიციაში – იყოს „უბრალოდ ის, ვინც არის”

მეტის წაკითხვა

ვიზუალიზაციის როლი ისტორიული შემეცნების ფორმირებაში და სემიოტიკური მიდგომები – I ნაწილი

სემიოტიკა და  ისტორიის  გაკვეთილი თანამედროვე   საგანმანათლებლო  სივრცე მუდმივად ახლის ძიებაშია. რის მიზეზადაც, პირველ  რიგში,   განათლების  სისტემის  განვითარების  

მეტის წაკითხვა

დინამიკური და ფუნქციური ცოდნის მიღებაზე ორიენტირებული გაკვეთილები

თანამედროვე გლობალიზაციის პირობებში ადამიანი მუდმივად ეჯახება უამრავ სხვადასხვა მოსაზრებას, განსხვავებული კულტურის, რელიგიის, ეროვნების, სოციალურ-პროფესიული ჯგუფების ადამიანთა შეხედულებებს და იძულებულია  კომპრომისული

მეტის წაკითხვა

ცოდნის სისტემატიზაციის, გამეორებისა და განზოგადების ფორმების გამოყენება სასწავლო პროცესში

გაკვეთილი – ეს რთული საგანმანათლებლო სისტემაა, რომელიც მიმართულია მოსწავლეთა ცოდნის, უნარისა და ღირებულებების ფორმირებისკენ, გონებრივი განვითარებისკენ, პიროვნული ჩამოყალიბებისკენ. ამავე დროს

მეტის წაკითხვა

კრეატიული პედაგოგიკა და თანამედროვე გამოწვევები

ხშირად  გვსმენია მოსაზრება, რომ ნებისმიერი პედაგოგიკა შემოქმედებითია.    პასუხი  ამგვარ დამოკიდებულებაზე  მხოლოდ  ასეთი  შეიძლება  იყოს – დიახ, მაგრამ გარკვეული დოზით,

მეტის წაკითხვა