ინტერპრეტაცია და ისტორიული მოვლენების ვარიაციები

ცოდნა ძალაა, ადამიანის ძალა კი სიტყვაშია, რომლითაც ქმნის და აშენებს სამყაროს. ცოდნის ჭეშმარიტება, მისი სისწორე კი გაგებით გამოიხატება: რამდენად ესმის

მეტის წაკითხვა

თამაში და ინსცენირება სასწავლო პრაქტიკაში

განათლების მეცნიერებაში აღიარებულია, რომ ნამდვილი ცოდნა მხოლოდ აქტიური სწავლებით მიიღება, როცა იგი არა მარტო დამახსოვრებით, არამედ საკუთარი გონების დაძაბვითაა შეძენილი.

მეტის წაკითხვა

საყრდენი კონსპექტის როგორც ინფორმაციის კონტეინერის გამოყენება გაკვეთილზე

თანამედროვე საგანმანათლებლო სივრცე აქტიურად მოითხოვს სწავლის  აქტივიზაციის მეთოდების გამოყენებას.  ეს არცაა გასაკვირი, რადგან ეროვნული  სასწავლო  გეგმის   მიხედვით   მოსწავლემ

მეტის წაკითხვა

ჯგუფური მუშაობა და კომუნიკაციის განვითარების სავარჯიშოები სწავლების პირველ საფეხურზე

განათლების ზოგად კომპეტენციებში მნიშვნელოვანია ჯგუფური მუშაობის უნარი. ადამიანს, რომელსაც შესწევს ჯგუფში მუშაობის უნარი, – როგორც რიგით წევრს, ასევე ლიდერსაც, –

მეტის წაკითხვა

წასაკითხი ტექსტების ტიპები

თითოეულ  მასწავლებელს  სურს,  რომ მისი გაკვეთილი იყოს მიმზიდველი, საინტერესო და დასამახსოვრებელი. ამიტომ  მუდმივად ცდილობს მოძებნოს ყველაზე ეფექტური, მარტივი და ადვილად

მეტის წაკითხვა

მულტიკულტურული განათლების ორიენტირები და ტექნოლოგია „OPEN SPACE“

სწავლის მნიშვნელობაზე საუბრისას ძნელია უპირატესი ასპექტის გამოყოფა, მაგრამ შესაძლებელია მსჯელობა ადამიანის ფორმირებისთვის საჭირო მახასიათებლებზე. მათ შესახებ საზოგადოებაში უამრავი მოსაზრება არსებობს,

მეტის წაკითხვა

სამუზეუმო განათლება და ინტერდისციპლინარული ინტეგრაცია

კაცობრიობის კულტურული მემკვიდრეობის საკმაოდ დიდი ნაწილი სამუზეუმო ფონდებშია დაცული. ამ საგანძურის გამოყენებასა და მიზანმიმართულ ჩართულობას სასწავლო პროცესში დიდი მნიშვნელობა აქვს

მეტის წაკითხვა

სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა

კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა.  ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვის დამახასიათებელი  სპეციალური  ლექსიკური

მეტის წაკითხვა

სიტყვათა მარაგის შეძენაზე ორიენტირებული სწავლების სტრატეგიები და პრაქტიკა

კითხვის სწავლების 5 კომპონენტიდან ერთ-ერთი ლექსიკური მარაგის შევსებაა.  ცნობილია, რომ ნებისმიერი საგნის სწავლებისას დიდი მნიშვნელობა აქვს საგნისთვის დამახასიათებელი  სპეციალური  ლექსიკური

მეტის წაკითხვა

გამომგონებლური პრობლემების გადაჭრის თეორია და სასწავლო პროცესი

აზროვნება რთული და საინტერესო პროცესია. მის “გამართულად” მუშაობაზეა დამოკიდებული ადამიანის ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი მხარეები, ახალი ტექნოლოგიური აღმოჩენები და გამოგონებები, შემცნების ახალი

მეტის წაკითხვა