ისტორიული-შედარებითი მეთოდის გამოყენება ლაბორატორიული პრაქტიკული მეცადინეობისას

თანამედროვე ცხოვრება უკიდურესად სახიფათო პირობებში აყენებს ადამიანს, როცა მისგან უფრო და უფრო რთული ამოცანების გადაწყვეტას მოითხოვს. შეუძლებელია ამ დავალებების ეფექტური

მეტის წაკითხვა

პედაგოგიური იდეალი და მისი კონკრეტულ-ისტორიული განხორციელება

საზოგადოების მომავალი განათლებული, კარგად განვითარებული უნარ-ჩვევების მქონე თაობის აღზრდაშია, მაგრამ როგორი უნდა იყოს პედაგოგი, რომელიც ამას შეძლებს და რა უნდა

მეტის წაკითხვა

ხმამაღალი ფიქრები გაკვეთილზე

თანამედროვეობის ყველა სიძნელე, გარემომცველი სამყაროს მთელი სირთულე დიდ გავლენას ახდენს მოზარდის განვითარებაზე, მის მიზნებსა და მისწრაფებებზე, შესაძლებლობების გამოვლენაზე და, ზოგადად,

მეტის წაკითხვა

ისტორიული მოვლენების მოდელირება, ფორმალიზაცია და გაზომვა

II ნაწილი ისტორის სწავლებას უმრავი სირთულე ახლავს. ერთ-ერთი მათგანია წარმოდგენა ისტორიაზე როგორც არაზუსტ მეცნიერებაზე, რასაც არცთუ იშვიათად ეჯახებიან ამ საგნის

მეტის წაკითხვა

საინფორმაციო და მატერიალური მოდელები. ისტორიული მოვლენების ფორმალიზაცია და გაზომვა

I ნაწილი საინფორმაციო და მატერიალური მოდელები სასწავლო პროცესის ძირეული დანიშნულებაა, ბავშვები დაეუფლონ მეცნიერების საწყისებს და გაეცნონ იმ ხერხებსა და გზებს,

მეტის წაკითხვა

არგუმენტაცია და სასწავლო პროცესი

ნებისმიერი პრობლემის გადასაჭრელად, ამა თუ იმ საკითხზე მსჯელობისას, საჭიროა სწორი,  მიზანმიმართული ლოგიკური მსჯელობა.  ლოგიკური აზროვნება კი იმ საშუალებებისა და მეთოდების

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა კვლევითი საქმიანობა და შესაფერისი უნარების ფორმირება

დღეს სასკოლო სისტემაში არსებობს ისტორიის მრავალი სახელმძღვანელო და ტექსტი, რომელთა წაკითხვისას მოსწავლე აწყდება ერთი და იმავე მოვლენის სხვადასხვა ინტერპრეტაციას და

მეტის წაკითხვა

არასრულფასოვანი გონებრივი აქტივობა

მესამე  ნაწილი    „სუფთა” დეფექტურ აზროვნებასთან ერთად არსებობს „არასრულფასოვანი” გონებრივი აქტივობაც. დეფექტურისგან განსხვავებით, რომელიც მხოლოდ ერთ „სარტყელში” არსებობს, არასრულფასოვანი გონებრივი

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა დეფექტური ცოდნის გამოვლენის საშუალებები – მეორე ნაწილი

როდესაც ვსაუბრობთ სასწავლო პროცესის ხელშემწყობი ეფექტური წესებისა და თეორიების ძიებაზე და საამისოდ პრაქტიკულად „მოსარგები” ხერხების გამოყენებაზე, ვაღიარებთ, რომ საამისოდ დიდია

მეტის წაკითხვა