სინექტიკა და იდეების გენერაციის კრეატიული მეთოდების გამოყენება გაკვეთილზე

თანამედროვე ცხოვრებაში ბევრი ისეთი დავალება გვხვდება, რომელთა გადაწყვეტისთვის საჭიროა ფანტაზია და  კრეატიული აზროვნება. ძირითადად ამ პრობლემას  აწყდებიან ის ადამიანები, რომლებიც

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა შემეცნებითი ინტერესის აქტივაცია სწავლების მეორე საფეხურზე

მოსწავლეთა შემეცნებითი ინტერესის აქტივაცია „უძველესი პრობლემაა”, მაგრამ უწინდებურად აქტუალური. რა დიადი ჩანაფიქრიც არ უნდა ჰქონდეს მასწავლებელს, თუ მოსწავლეებს არ სურთ

მეტის წაკითხვა

განათლების სისტემის ინოვაციები

ჩვენ ვცხოვრობთ ძალიან რთულ და ცვალებად სამყაროში, სადაც თანამედროვე ტექნოლოგიური საშუალებების განვითარების კვალობაზე იმდენად სწრაფად ვითარდება მოვლენები, რომ თავად ამ

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა თვითრეალიზაცია ისტორიისა და სამოქალაქო განათლების გაკვეთილებზე

   ცნობილია, რომ დღეისათვის საზოგადოებაში ისეთ ადამიანებზეა მოთხოვნა, რომელთაც აქვთ ცოდნა და, ამასთან, შეუძლიათ თანამშრომლობა, სათანადო ვითარებაში დამოუკიდებლად მოქმედება და

მეტის წაკითხვა

როგორ გამოვიყენოთ კროსენსი გაკვეთილზე

ადამიანის აზროვნება უნიკალურია, ის გამუდმებით ახლის ძიებაშია და ამ აზრების „დალაგებაში” გამოისახება კიდეც ჭეშმარიტი ცოდნის ორიენტირები, ახალი აზრები და იდეები.

მეტის წაკითხვა

ჯგუფური მუშაობის როლი სასწავლო ქმედებების ფორმირებაში

ჯგუფი, ანუ როგორც ფილოსოფოსები მიუთითებენ, დიადა – ესაა ადამიანის, როგორც სოციალური არსების, განვითარების ელემენტარული და ამავე დროს უნივერსალური ფორმა, რადგან

მეტის წაკითხვა

დიალოგი ისტორიის გაკვეთილზე

მასწავლებლის საქმიანობა გაკვეთილზე მრავალ ასპექტს მოიცავს, მაგრამ მათგან ძირითადი მაინც მასალის გადაცემაა. ამისათვის მასწავლებელი ძირითადად მონოლოგს იყენებს, თუმცა  არანაკლებ  ეფექტურ

მეტის წაკითხვა

საზოგადოებრივი მეცნიერებების სწავლების ალტერნატიული ფორმები

თანამედროვე  სასკოლო  განათლების მოთხოვნები  საზოგადოებრივი მეცნიერებების  სწავლების მიმართ  საკმაოდ მაღალია.  მრავალ  ფაქტორთან ერთად  იგი    ისეთი   პრინციპებით  და მიდგომებითაა

მეტის წაკითხვა

ინტერპრეტაცია და ისტორიული მოვლენების ვარიაციები

ცოდნა ძალაა, ადამიანის ძალა კი სიტყვაშია, რომლითაც ქმნის და აშენებს სამყაროს. ცოდნის ჭეშმარიტება, მისი სისწორე კი გაგებით გამოიხატება: რამდენად ესმის

მეტის წაკითხვა

თამაში და ინსცენირება სასწავლო პრაქტიკაში

განათლების მეცნიერებაში აღიარებულია, რომ ნამდვილი ცოდნა მხოლოდ აქტიური სწავლებით მიიღება, როცა იგი არა მარტო დამახსოვრებით, არამედ საკუთარი გონების დაძაბვითაა შეძენილი.

მეტის წაკითხვა