როგორ ავათვისებინოთ მოსწავლეს ისტორიული ტერმინოლოგია

ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული შედეგების მიღწევა ისტორიის  მასწავლებლებისაგან  სწავლების მრავალფეროვან მიდგომებს მოითხოვს, რათა საგნის შესწავლისას მოსწავლეებს ეფექტურად ავათვისებინოთ მნიშვნელოვანი ცნებები,

მეტის წაკითხვა

როგორ  ვასწავლოთ  მოსწავლეს  ნაწარმოების  მიმოხილვის დაწერა 

არსებობს ისეთი მხატვრული ლიტერატურა, რომელსაც ბავშვები სიამოვნებით კითხულობენ. მასწავლებლებიც ხშირად ვავალებთ მოსწავლეებს კლასგარეშე ლიტერატურის გაცნობას, ძირითადად  არდადეგების დროს. მაგრამ  თუ

მეტის წაკითხვა

პოზიციური ტექნოლოგია როგორც ცოდნის ხარისხის ამაღლების საშუალება

ბოლო ხანს იმატა ინტერესმა ახალი საგანმანათლებლო მოდელების, განსაკუთრებით კი იმ ტექნოლოგიების მიმართ, რომლებიც სკოლამდელ და სასკოლო განათლებას ეხება. მათ შორისაა

მეტის წაკითხვა