„სასწავლო სტრუქტურები“ გაკვეთილზე. სინგაპურის პრაქტიკა

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის ცვლილებები საგანმანათლებლო სივრცის ახლებურად ორგანიზებას მოითხოვს, რაც მასწავლებელს სწავლების მეთოდებისა და მიდგომების შეცვლისკენ უბიძგებს. მასწავლებელიც მუდმივად

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალების შექმნის მარტივი ხერხები

ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა კომპლექსური ხასიათის დავალებებზე მუშაობა. ერთი შეხედვით ეს თითქოს განსაკუთრებულ სირთულესთან დაკავშირებული დავალება სინამდვილეში სრულიადაც

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალების შექმნის მარტივი ხერხები

  ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის უმნიშვნელოვანესი სიახლეა კომპლექსური ხასიათის    დავალებებზე მუშაობა. ერთი შეხედვით ეს თითქოს განსაკუთრებულ სირთულესთან დაკავშირებული დავალება სინამდვილეში

მეტის წაკითხვა

მეტასაგნობრივი დავალებები ეფექტიანი სწავლებისათვის

როგორც ცნობილია,   ნებისმიერი დავალებას აქვს თავისი პირობა, რომელშიც  ნათლად,  გასაგებად უნდა იყოს მითითებული, რას და როგორ ითხოვენ მოსწავლისაგან,  რა უნდა

მეტის წაკითხვა

მეტასაგნობრივი დავალებები ეფექტიანი სწავლებისათვის

როგორც ცნობილია, ნებისმიერი დავალებას აქვს თავისი პირობა, რომელშიც ნათლად, გასაგებად უნდა იყოს მითითებული, რას და როგორ ითხოვენ მოსწავლისაგან, რა უნდა

მეტის წაკითხვა

მსგავსებისა და განსხვავების იდენტიფიცირება ისტორიის გაკვეთილზე

ისტორიის საგნობრივი კურსის გავლისას ხშირად ვიყენებთ ისეთ აქტივობებს, რომლებიც ხელს უწყობს მასალის ღრმად და ნაბიჯ-ნაბიჯ შესწავლას. მათ შორის მნიშვნელოვანია სავარჯიშოები,

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა თანამშრომლობითი უნარ-ჩვევების განვითარების სტრატეგიები და დემოკრატიული  კულტურის  კომპეტენციები  

ევროპის საბჭოს განათლების დეპარტამენტის მიერ შემუშავებული  დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების სწავლა/სწავლება თანამედროვე განათლების სისტემის უმნიშვნელოვანესი გამოწვევაა. ითვლება, რომ პირი მოქმედებს კომპეტენტურად,

მეტის წაკითხვა

 მოსწავლეთა ინტერესის მართვის პრაქტიკული ასპექტები   

ინტერესი რისამე გაგების, გაცნობის, შესწავლის სურვილი,  მიზანი, მისწრაფება და  მოთხოვნილებაა, რომელიც  უზრუნველყოფს პიროვნების ჩართულობას შემეცნების პროცესში. ეს ინსტინქტია, რომელიც გარკვეულ

მეტის წაკითხვა

დებატები  ისტორიის  სამოდელო  გაკვეთილზე                                                                    

ისტორიის საგანი ზოგადად მოსწავლეებს აინტერესებთ. ხშირად ეს ინტერესი გამოწვეულია  უამრავი ისტორიული მოვლენისა და პირის შესახებ სხვადასხვა შეხედულებების არსებობით. მეორე მსოფლიო

მეტის წაკითხვა

შემოქმედების ადაპტირებული მეთოდების გამოყენება სწავლის დაწყებით საფეხურზე

ახალი სტანდარტი საზოგადოებრივ მეცნიერებებში მიმართულია მოსწავლეთა შემოქმედებითი  და კრეატიული  აზროვნების გააქტიურებაზე,  რომელიც  ხელს უწყობს საგნობრივი კომპეტენციების დაუფლებას.  თავის მხრივ ინტეგრირებული

მეტის წაკითხვა
12