როგორ ვასწავლოთ წერა (გაგრძელება)

წერის პროცესი წინა წერილში საუბარი გვქონდა წერისთვის მოსწავლეების მომზადების შესახებ. ამჯერად გთავაზობთ მოსაზრებებს უშუალოდ წერის პროცესის ეფექტიანად წარმართვის თაობაზე. წერის

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება სკოლის ბაზაზე – სწავლების ხარისხის ამაღლების მნიშვნელოვანი ფაქტორი

საქართველოს განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმები, უპირველეს ყოვლისა, სკოლებში სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული. ამ მიზნის მიღწევა შესაძლებელია მხოლოდ პროფესიონალი მასწავლებლების

მეტის წაკითხვა

სანამ მოსწავლე წერას დაიწყებდეს

წერითი მეტყველება – ეს არის წერის საშუალებით კომუნიკაცია, რომელიც გულისხმობს:  • ავტორს, ანუ ადრესანტს – ვინც წერს; • ადრესატს, ანუ

მეტის წაკითხვა

ისტორია სურათებად

სკოლაში ძალიან მნიშვნელოვანია გაკვეთილის იმგვარად დაგეგმვა, რომ გეგმის თითოეული კომპონენტი შეესაბამებოდეს მოსწავლეთა შესაძლებლობებს, ითვალისწინებდეს მათ ინტერესებს და ხელს უწყობდეს შინაგან

მეტის წაკითხვა

კითხვის ხელშემწყობი გარემოს ფორმირებისთვის

მიუხედავად იმისა, რომ ოჯახური გარემო კითხვის უნარის განვითარების ხელშემწყობ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორს წარმოადგენს, ბავშვების უმეტესობისთვის სკოლაა ის ადგილი, რომელსაც უდიდესი

მეტის წაკითხვა

ისევ კითხვის ხელ შემწყობი საქმიანობების შესახებ

   კითხვა სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილია.კლასში კითხვისას შემოქმედი და გამოცდილი მასწავლებელი მეტნაკლებად ახერხებს ისეთი საქმიანობების შერჩევას, რომლებიც ტექსტის აღქმასა და

მეტის წაკითხვა

კითხვის ხელშემწყობი საქმიანობები

კითხვა სტრუქტურირებული პროცესია, რომელიც სამი ეტაპისაგან შედგება: კითხვამდე ეტაპი, უშუალოდ კითხვის ეტაპი და კითხვის შემდგომი ეტაპი. კითხვამდე ეტაპზე გამოყენებული სტრატეგიები

მეტის წაკითხვა

გაგებისა და ანალიზის მარტივი სქემები

გააზრებული კითხვისა და წერის უნარის განვითარება არ არის მხოლოდ მშობლიური ენის, როგორც საგნის, მიზანი. ამ მიზანს უნდა ემსახურებოდეს სასწავლო გეგმით

მეტის წაკითხვა

კითხვის ეფექტიანი მეთოდები – “დაკარგული სიტყვები”

კითხვა ერთიანი პროცესია, რომელიც ხელს უწყობს მოსწავლეთა საერთო განვითარებას და რომლის დახასიათება შეიძლება სამი ასპექტის მიხედვით: 1.კითხვა არ ნიშნავს ცალკეული

მეტის წაკითხვა

ეფექტიანი მეთოდები. მკითხველის თეატრი

იმ მეთოდებს შორის, რომლებიც ერთდროულად რამდენიმე მნიშვნელოვანი უნარის განვითარებაზეა ორიენტირებული, არის მკითხველის თეატრი. ეს გახლავთ დრამატული ინტერპრეტაციის ისეთი ფორმა, როდესაც

მეტის წაკითხვა