მასწავლებლების შეფასება – საერთაშორისო გამოცდილება- (მესამე ნაწილი)

როგორც სტატიის წინა ნაწილებში აღვნიშნავდით, მასწავლებლის საქმიანობის ექსპერტიზისადმი თანამედროვე მიდგომები პედაგოგის შეფასებას განიხილავს, ზოგადად, სკოლის განვითარების კონტექსტში. მკვიდრდება რა სკოლაში

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლების შეფასება -საერთაშორისო გამოცდილება (მეორე ნაწილი)

წერილის ამ ნაწილში საუბარია მასწავლებლის შეფასების მსოფლიოში არსებულ ტრადიციულ ფორმებზე. როგორც წინა წერილში აღვნიშნეთ, ავტორიტეტული ექსპერტების დიდი ნაწილი მიიჩნევს, რომ

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლების შეფასება -საერთაშორისო გამოცდილება (პირველი ნაწილი)

ნებისმიერი სისტემის, მათ შორის განათლების, წარმატებისა და განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სისტემაში ჩართულის ადამიანების ანაზღაურების ინდივიდუალიზაციაა. ალბათ, ბევრ თქვენგანს ახსოვს,

მეტის წაკითხვა

ისევ სკოლის ორგანიზაციული კულტურის შესახებ

ორგანიზაციული კულტურა ორგანიზაციული რეფლექსიის საშუალებაა, ანუ ორგანიზაციული კულტურით ჩვენ შეგვიძლია პასუხი გავცეთ კითხვას: რატომ ვაკეთებთ ამას ასე და არა სხვაგვარად? ამიტომ

მეტის წაკითხვა

შემაჯამებელი შეფასების ანალიზისთვის

შეფასება, რომელიც მოსწავლესა და შედეგზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესის განუყოფელი და, შეიძლება ითქვას, ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტია, საფუძველს ქმნის სასკოლო განათლების სისტემაში

მეტის წაკითხვა

ინტერკულტურული განათლება სწორხაზოვანი აზროვნების საპირწონედ

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის ახალ, ოთხდონიან ვერსიაში კულტურული მრავალფეროვნების გათვალისწინება და უსაფრთხო გარემოს შექმნა სხვადასხვა კულტურის მოსწავლეებისათვის ყველა საფეხურის მასწავლებელს მოეთხოვება.

მეტის წაკითხვა

სკოლის ორგანიზაციული კულტურის შესახებ

დღეს, როცა სკოლის დირექტორთა შერჩევის მტკივნეული პროცესი მიმდინარეობს, აქტუალურად მივიჩნიეთ სკოლის ორგანიზაციულ კულტურაზე საუბარი, რადგან ამის გაუთვალისწინებლობამ შეიძლება ახლად არჩეულ/დანიშნულ

მეტის წაკითხვა

პროფესიული თვითგანვითარება და მისი ბარიერები

არაერთხელ აღგვინიშნავს, რომ სწავლებისა და სწავლის ხარისხს, უპირველეს ყოვლისა, პროფესიონალი მასწავლებელი განსაზღვრავს, მასწავლებელი, რომელიც მუდმივად ავლენს პროფესიული განვითარების სურვილსა და

მეტის წაკითხვა

ვაქციოთ სწავლა სახალისო პროცესად

თამაში რთული სოციოკულტურული ფენომენია, რომელსაც არაერთი ფილოსოფიურ-კულტუროლოგიური, ფსიქოლოგიური და პედაგოგიური გამოკლევა მიეძღვნა. მათ შორის განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა თამაშების გამოყენებას სასწავლო

მეტის წაკითხვა

სკოლის ბაზაზე მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა – წარმატებები და პერსპექტივები

დღეს უკვე აღარავის სჭირდება იმის მტკიცება, რომ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ფორმებს შორის ყველაზე შედეგიანი უშუალოდ სკოლაში საჭიროებების კვლევაზე დაფუძნებული პროფესიული

მეტის წაკითხვა