შემაჯამებელი სამუშაო,თუ მობილური ტელეფონით თამაში?

,,…დღედაღამ ლეპტოპს და ტელეფონს მისჩერებია, აღარ ვიცი, რა ვიღონო, უამრავ დროს კარგავს უაზრო თამაშში’’…   ციფრული სკოლის კონცეფცია, განათლების რეფორმის

მეტის წაკითხვა

პრობლემაზე ორიენტირებული სამოდელო გაკვეთილი

პრობლემის გადაჭრაზე ორიენტირებული სწავლება მოსწავლეთა პიროვნულ განვითარებას უწყობს ხელს, რადგან  მოსწავლეს  უყალიბდება  ცოდნის  ტრანსფერის, პრობლემის  გადაჭრის,  კრიტიკული აზროვნებისა და სწავლის

მეტის წაკითხვა

როგორ შექმნეს მოსწავლეებმა კონფლიქტების მოგვარების ,,კონტრაქტი’’ -დემოკრატიული კულტურის კომპეტენციების კვალდაკვალ

სწავლების დაწყებით საფეხურზე განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დავუთმოთ მოსწავლეთა უნარ-ჩვევების  ფორმირებას, რომელიც დაეხმარება  მათ  სოციალურად აქტიურ მოქალაქეებად ჩამოყალიბებაში, რათა დამოუკიდებლად შეძლონ

მეტის წაკითხვა

ციფრული გრამატიკა „ციფრული თაობისთვის“: როგორ გავხადოთ სწავლება სახალისო

21-ე საუკუნე ციფრული ტექნოლოგიების ერაა. უსწრაფესია განვითარების ტემპი თავისი დადებითი და უარყოფითი მახასიათებლებით. ფსიქოლოგები, ექიმები და მასწავლებლები შეშფოთებას გამოთქვამენ სკოლის

მეტის წაკითხვა

სამოდელო გაკვეთილი- მედიაწიგნიერების კომპეტენციის განვითარება სწავლების დაწყებით საფეხურზე

 ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნებისა და საზოგადოებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებით ეროვნულ სასწავლო გეგმაში შეტანილი ცვლილებების საფუძველზე განისაზღვრა პრიორიტეტული გამჭოლი კომპეტენციები, რომელთა განვითარება

მეტის წაკითხვა

წესების შემუშავება მოსწავლეთა თანამონაწილეობით

დაწყებით კლასებში ბავშვებს ხშირად ავიწყდებათ ან ეშლებათ გამაერთიანებელ და ჩამოთვლილ სიტყვებთან სასვენი ნიშნების სწორად დასმა. თუმცა ეს პრობლემა მაღალ კლასებშიც

მეტის წაკითხვა

როგორ ვიყენებ ინოვაციურ აქტივობებს წიგნიერების განვითარებაში

ეროვნული სასწავლო გეგმის გამჭოლ კომპეტენციებში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია  წიგნიერების განვითარება, რომელიც არა მარტო ტრადიციული კითხვის, წერისა და ზეპირმეტყველების უნარების დაუფლებას, არამედ

მეტის წაკითხვა

“ვეფხისტყაოსნის” სწავლების მეთოდიკა IV კლასში

ქართველთათვის “მეორე სახარებად” წოდებული “ვეფხისტყაოსნის” სწავლებას ოდითგანვე უდიდესი აღმზრდელობითი მნიშვნელობა ენიჭებოდა მოსწავლეთა სულიერი ფორმირების თვალსაზრისით.  საქართველოს უპირველესი მასწავლებელი იაკობ გოგებაშვილი

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის როლი მოსწავლეთა პიროვნული და სოციალური უნარების განვითარებაში

ერთხელ პირველკლასელი მოსწავლის მშობელმა ბოდიშის მოხდით მთხოვა, მეჩვენებინა, როგორ ვკეცავდი ცხვირსახოცს (?!)  დავიბენი, მაგრამ მაშინვე ამოვიღე წიგნაკიდან შუაზე გაკეცილი ცხვირსახოცი

მეტის წაკითხვა

სასწავლო რესურსის შექმნა და ინოვაციური მეთოდის დანერგვაპრაქტიკულ კვლევაზე დაყრდნობით

ეროვნული სასწავლო გეგმა მასწავლებელს საშუალებას აძლევს, გააკეთოს   თავისუფალი არჩევანი, შექმნას სწავლების განსხვავებული სტილი, გასცდეს სახელმძღვანელოს ჩარჩოებს, დანერგოს ინოვაციური მეთოდი,

მეტის წაკითხვა