რელიგის წარმოშობის თეორიები -მეორე ნაწილი

დურკჰაიმი და სოციოლოგიური სკოლა. XIX-XX საუკუნეების მიჯნაზე რელიგიათმცოდნეობაში ჩამოყალიბდა ახალი მიმდინარეობა, რომელსაც პირობითად რელიგიის სოციოლოგია ეწოდება. ამ მიმდინარეობის დამაარსებლად შეიძლება

მეტის წაკითხვა

რელიგიის წარმოშობის თეორიები – პირველი ნაწილი

კაცობრიობის ისტორიაში რელიგიას განსაკუთრებული ადგილი უკავია, ამიტომ მისი წარმოშობის შესახებ მსჯელობა სხვადასხვა ეპოქის მოაზროვნეთა საგანგებო ინტერესის საგანი იყო. საზოგადოების განვითარების

მეტის წაკითხვა

სახელმწიფოს წარმოშობის თეორიები

სახელმწიფო, როგორც სოციალური ინსტიტუტი მრავალი საუკუნის განმავლობაში იყო ფილოსოფოსების, იურისტებისა და ისტორიკოსების სერიოზული განსჯის საგანი. უდიდესს მოაზროვნეთა მთელი თაობები ძალ-ღონეს

მეტის წაკითხვა

რა არის ისტორია?

კაცობრიობა მრავალი საუკუნეა ცდილობს უპასუხოს კითხვას, რას წარმოადგენს ისტორია როგორც მეცნიერება. მრავალმა მოაზროვნემ სცადა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემა, მაგრამ ამაოდ.

მეტის წაკითხვა

ლევან ახვლედიანი – სხვადასხვა ტიპის ისტორიული წყაროს ანალიზი

ვაგრძელებთ სამუშაო ფურცლების გამოქვეყნებას, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოთ სწავლების პროცესში სხვადასხვა ტიპის ისტორიული წყაროს ანალიზისთვის. ვრცლად

მეტის წაკითხვა

სტატისტიკა და ისტორია

ისტორიული მოვლენის ანალიზი სტატისტიკური მონაცემების მიხედვით XIX საუკუნესა და XX საუკუნის პირველ ნახევარში ისტორიული მეცნიერება ძირითადად წარსული პოლიტიკური მოვლენების ანალიზს

მეტის წაკითხვა

დიდი მხედართმთავრები ალექსანდრე მაკედონელი

ალექსანდრე მაკედონელის შესახებ უამრავი გადმოცემა და ლეგენდა არსებობს. მას პატივს მიაგებდნენ როგორც დასავლეთში, ასევე აღმოსავლეთში. ევროპაში ალექსანდრე მაკედონელს დიდს უწოდებდნენ,

მეტის წაკითხვა

გეოგრაფიული დეტერმინიზმის სათავეებთან

გეოგრაფიული დეტერმინიზმი გეოგრაფიული და სოციალური ტერმინია, რომელიც საზოგადოებისა და გეოგრაფიული გარემოს ურთიერთდამოკიდებულებას აღნიშნავს. გეოგრაფიული დეტერმინიზმის იდეა ორი ათას წელზე მეტს

მეტის წაკითხვა

ათენისა და აქემენთა ირანის სახელმწიფო მმართველობები

სწავლების თანამედროვე მეთოდები საშუალებას იძლევა, ისტორიის გაკვეთილზე გამოვიყენოთ სხვადასხვაგვარი აქტივობა, რათა გავზარდოთ მოსწავლეთა ინტერესი შესასწავლი საკითხის მიმართ და სხვადასხვა კუთხით

მეტის წაკითხვა