ღვინო, ჭინჭარი, ტოფუ და სხვა წარმოუდგენელი ნივთიერებები, რომელთა ჩაცმაც შეიძლება

ტანსაცმელი ადამიანის უძველესი გამოგონებაა. ის გვიცავს სიცხისა და სიცივისგან, მავნე გამოსხივებისა და ნივთიერებებისგან, გვამშვენებს. თუმცა ადამიანი დიდი ხანია აღარ იმოსება

მეტის წაკითხვა

საშინაო ექსპერიმენტის მნიშვნელობა ქიმიის სწავლებისას

ქიმიის შესწავლაში დიდ როლს ასრულებს ქიმიური ექსპერიმენტი, თუმცა მხოლოდ სასკოლო ექსპერიმენტებით სასურველ შედეგს ვერ მივიღებთ, მიზანშეწონილია საშინაო ექსპერიმენტების ჩატარებაც. ეს

მეტის წაკითხვა

სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოები სკოლის მოსწავლეთათვის

დღეისათვის საქართველოს სკოლებში ფართოდაა გავრცელებული მოსწავლეთა მიერ კვლევითი სამუშაოების წარმოება. საგანმანათლებლო პროცესში სულ უფრო აქტიურად ინერგება ის მეთოდები და ტექნოლოგიები,

მეტის წაკითხვა

სწავლებისა და შემოქმედების შერწყმა თეატრალიზებულ პრესკონფერენციაში

თეატრალიზებული გაკვეთილი მეტად აახლოებს მოსწავლესა და მასწავლებელს და არა მხოლოდ სწავლის მოტივაციის ამაღლებას, ინტელექტუალურ და შემოქმედებით განვითარებას, მოზარდთა სოციალიზაციას, არამედ

მეტის წაკითხვა

სწავლებისა და შემოქმედების შერწყმა  

სწავლების თანამედროვე მეთოდები ახალი ფორმების გამოყენების საშუალებას იძლევიან. ასეთ სინთეზურ ფორმად შეიძლება განვიხილოთ დიდაქტიკური თეატრი. თეატრალიზება პედაგოგსა და მოსწავლეებს შორის

მეტის წაკითხვა

მეხსიერების ქიმიური გასაღები

ადამიანის მეხსიერების, როგორც უნივერსალური ფენომენის გამოცანა 21-ე საუკუნის ერთ-ერთი მთავარი სამეცნიერო პრობლემაა, რომლის გადაჭრაც ქიმიკოსების, ფიზიკოსების, ბიოლოგების, ფიზიოლოგების, მათემატიკოსებისა და

მეტის წაკითხვა

გალაქტიკის ქიმიური ევოლუცია

7 ფაქტი გალაქტიკაში ქიმიური ელემენტების ატომთა დაგროვების ისტორიიდან სიტყვა „ქიმიურს”, ჩვეულებრივ, იყენებენ მოლეკულებთან, ქიმიურ რეაქციებთან ანუ რაიმე იმდაგვართან მიმართებით, რაც

მეტის წაკითხვა