მასწავლებელი – მშობელს

ჩემი სკოლის დერეფნებში, ქართველ მწერალთა თუ საზოგადო მოღვაწეთა პორტრეტების გვერდით გამოკრული ფრთიანი გამონათქვამებიდან ერთი განსაკუთრებით დამამახსოვრდა: „რა ქნას სკოლამ, თუ

მეტის წაკითხვა