ალტერნატიული შეფასების მეთოდები: პორტფოლიო

უკვე გამოქვეყნებულ სტატიებში ვისაუბრეთ შეფასების მიდგომებსა და ზოგად სტრატეგიებზე Don Kauchak-ისა და Paul Eggen-ის წიგნზე „learning and Teaching: Research-Based Methods“

მეტის წაკითხვა

შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია (ნაწილი მესამე)

ვაგრძელებთ სტატიების ციკლს შეფასებაზე. სტატიის პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ შეფასების ფუნქციებზე, ფორმალურ და არაფორმალურ შეფასებაზე, მის მახასიათებელ ნიშნებსა და ზოგად მიდგომებზე,

მეტის წაკითხვა

შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია  (ნაწილი მეორე)

  ვაგრძელებთ სტატიების ციკლს, რომელიც მომზადებულია Don Kauchak-ისა და Paul Eggen-ის წიგნზე „learning and Teaching: Research-Based Methods“ დაყრდნობით. პირველ სტატიაში

მეტის წაკითხვა

შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია

აღიარებულია, რომ სწავლების სხვადასხვა სტრატეგია, კლასის ორგანიზების ფორმები და გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში მასწავლებლის მიერ განხორციელებული აქტივობები სწავლის შედეგზე დიდ გავლენას

მეტის წაკითხვა

მართვა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სკოლაში – ლიდერული სტილები

სტატიის პირველ ნაწილში მოკლედ ვისაუბრეთ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებსა და საქართველოში ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე გავეცანით რონალდ უ.

მეტის წაკითხვა

მართვა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სკოლაში

თუ დავფიქრდებით იმაზე, რა არის მთავარი ბავშვზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად და სწავლების სასურველი შედეგის მისაღწევად, პირველი, რაც აზრად მოგვივა,

მეტის წაკითხვა

საპირველსექტემბროდ

1994 წელი და ჩემი პირველი სექტემბერი. თითქმის ექვსი წლის, კლასში ასაკითაც და ტანითაც ყველაზე პატარა, თავზე – თმის დიდი გრაგნილით,

მეტის წაკითხვა

შეფასება საკლასო და სასკოლო დონეზე

ობიექტური და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება მნიშნელოვანია როგორც საკლასო, ასევე სასკოლო დონეზე. კვლევები ცხადყოფენ, რომ მოსწავლეთა /პერსონალის დემოტივაციის, კლასში/ორგანიზაციაში კონფლიქტური

მეტის წაკითხვა

სკოლის ლიდერი დღეს

ლიდერობის, როგორც ტერმინის, მრავალგვარი განმარტება არსებობს. მენეჯმენტის თეორიებში მას განიხილავენ როგორც იდეების განხორციელებას, მიზნების ჩამოყალიბებაში ჯგუფზე გავლენის მოხდენის უნარს; თვლიან,

მეტის წაკითხვა

მაპატიე, მე შეცდომა დავუშვი!

ჩემთვის ყველაზე რთულად სათქმელი ეს სიტყვებია. ეს სწორედ ის ბურთია ყელში რომ გეჩხირება, დღენიადაგ გახრჩობს, ერთი სული გაქვს როდის მოიცილებ,

მეტის წაკითხვა