შეფასება – მიდგომები და ზოგადი სტრატეგია

აღიარებულია, რომ სწავლების სხვადასხვა სტრატეგია, კლასის ორგანიზების ფორმები და გაკვეთილის დაგეგმვის პროცესში მასწავლებლის მიერ განხორციელებული აქტივობები სწავლის შედეგზე დიდ გავლენას

მეტის წაკითხვა

მართვა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სკოლაში – ლიდერული სტილები

სტატიის პირველ ნაწილში მოკლედ ვისაუბრეთ ადამიანური რესურსების მენეჯმენტის ძირითად პრინციპებსა და საქართველოში ამ კუთხით არსებულ მდგომარეობაზე. ასევე გავეცანით რონალდ უ.

მეტის წაკითხვა

მართვა და ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი სკოლაში

თუ დავფიქრდებით იმაზე, რა არის მთავარი ბავშვზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო სივრცის შესაქმნელად და სწავლების სასურველი შედეგის მისაღწევად, პირველი, რაც აზრად მოგვივა,

მეტის წაკითხვა

საპირველსექტემბროდ

1994 წელი და ჩემი პირველი სექტემბერი. თითქმის ექვსი წლის, კლასში ასაკითაც და ტანითაც ყველაზე პატარა, თავზე – თმის დიდი გრაგნილით,

მეტის წაკითხვა

შეფასება საკლასო და სასკოლო დონეზე

ობიექტური და გამჭვირვალე შეფასების სისტემის ჩამოყალიბება მნიშნელოვანია როგორც საკლასო, ასევე სასკოლო დონეზე. კვლევები ცხადყოფენ, რომ მოსწავლეთა /პერსონალის დემოტივაციის, კლასში/ორგანიზაციაში კონფლიქტური

მეტის წაკითხვა

სკოლის ლიდერი დღეს

ლიდერობის, როგორც ტერმინის, მრავალგვარი განმარტება არსებობს. მენეჯმენტის თეორიებში მას განიხილავენ როგორც იდეების განხორციელებას, მიზნების ჩამოყალიბებაში ჯგუფზე გავლენის მოხდენის უნარს; თვლიან,

მეტის წაკითხვა

მაპატიე, მე შეცდომა დავუშვი!

ჩემთვის ყველაზე რთულად სათქმელი ეს სიტყვებია. ეს სწორედ ის ბურთია ყელში რომ გეჩხირება, დღენიადაგ გახრჩობს, ერთი სული გაქვს როდის მოიცილებ,

მეტის წაკითხვა

ბედნიერება, სტრესი და მასწავლებლობა

ყველას აკვიატებულ იდეად გვაქვს ფიქრი იმის შესახებ, როგორ გავხდეთ ბედნიერი. ჩვენ, მიწის არსებები, ვისახავთ მიზნებს და ველოდებით იმ სანატრელ წამს

მეტის წაკითხვა

სკოლა და თემი

მოზარდის სრულფასოვან პიროვნებად და მოქალაქედ ჩამოყალიბებაში სკოლას გადამწყვეტი როლი აკისრია და ამაზე საზოგადოება კარგა ხანია შეთანხმდა. საინტერესოა, რა როლს ასრულებს

მეტის წაკითხვა

შიდასასკოლო შეფასების მექანიზმები (ნაწილი მეოთხე)

სტატიის წინა ნაწილებში ვისაუბრეთ სასკოლო შეფასების არსზე, იმ მნიშნელოვან წინაპირობებზე, რაც შეფასებისა და მონიტორინგის სისტემის ჩამოყალიბებისას უნდა დავიცვათ; ასევე შეფასებასა

მეტის წაკითხვა