თვითშეფასება სკოლაში – ნაწილი 1

სანამ შიდასასკოლო თვითშეფასების თეორიულ განმარტებაზე, მასთან დაკავშირებულ მეთოდოლოგიურ მიდგომებსა თუ არსებულ პრაქტიკაზე ვისაუბრებთ, გავიხსენოთ ლიტერატურაში არსებული თეორიული მიდგომები შეფასებასთან დაკავშირებით.

მეტის წაკითხვა

გარე შეფასება – კრიტერიუმები და ინდიკატორები

გარე შეფასების პრაქტიკაში, განსაკუთრებით კი იმ სისტემებში, სადაც პროცესი არა სადამსჯელო, არამედ განმავითარებელი ხასიათისაა შეფასების ძირითადად ინსტრუმენტად სკოლის თვითშეფასების ანგარიშები

მეტის წაკითხვა

სკოლის გარე შეფასების პრაქტიკა ევროპაში

ზოგად განათლებაში ხარისხის უზრუნველყოფისა და მართვის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს გარე შეფასება წარმოადგენს. ამ კუთხით ბევრ ქვეყანაში არსებობს სკოლების გარე შეფასების,

მეტის წაკითხვა

თვითშეფასება, როგორც ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი (ნაწილი 2)

სტატიის წინა ნაწილში თვითშეფასება, როგორც ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი (ნაწილი 1)  ვისაუბრეთ თვითშეფასების შესახებ და შევეხეთ კომპლექსური და ფოკუსირებული თვითშეფასების მიდგომებს. ამჯერად

მეტის წაკითხვა

თვითშეფასება, როგორც ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმი (ნაწილი 1)

განათლების ხარისხისა და კარგი სკოლის ერთ-ერთ მთავარ ბაზისს საერთო წარმოდგენები ქმნის. ჩართული მხარეების შეთანხება იმაზე, თუ რა არის „კარგი სკოლა“

მეტის წაკითხვა

 დამოუკიდებლად მუშაობისა და თვითსწავლის უნარის მნიშვნელობა დისტანციური სწავლებისას

ბოლო თვეებში გასაგები მიზეზების გამო მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემა ახალი გამოწვევების წინაშე დადგა. პირველი და უმთავრესი ონლაინრეჟიმში სწავლა-სწავლების პროცესის გადატანაა. ქვეყნები

მეტის წაკითხვა

სკოლის განვითარება და მართვა

ტერმინ „სკოლის განვითარებას“ ხშირად მოიაზრებენ როგორც კრებით ცნებას, რომელიც  მიზანმიმართულ, კარგად გათვლილ, მტკიცებულებებზე დაფუძნებულ სისტემურ ქმედებებს აერთიანებს და აუცილებლად გულისხმობს

მეტის წაკითხვა

სკოლის განვითარება და მართვა

მეორე ნაწილი სტატიის წინა ნაწილში ვისაუბრეთ სკოლაში ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის მიმართ გერმანულენოვან სივრცეში არსებულ რეგულაციებსა და ხედვებზე. ამჯერად დეტალურად განვმარტავთ

მეტის წაკითხვა

სკოლის მართვა და განვითარება (პირველი ნაწილი )

სანამ უშუალოდ სკოლის განვითარების ეტაპების აღწერას შევუდგებოდეთ, მნიშვნელოვანია შევთანხმდეთ, რას მოვიაზრებთ სკოლის განვითარებაში,  გვესმის თუ არა ეს ტერმინი განათლების სფეროში

მეტის წაკითხვა

სატელევიზიო სერიალები და მედიაპედაგოგიკა

სატელევიზიო სერიალები სულ უფრო მეტ დროს იკავებს როგორც მოზარდთა, ისე მოზრდილთა ცხოვრებაში. ბევრმა პოპულარულმა სერიალმა არაერთ ქვეყანაში სრულიად მოულოდნელი საზოგადოებრივი

მეტის წაკითხვა