მასწავლებლებისთვის და მშობლებისთვის

სტატიაში მიმოვიხილავთ სამედიცინო კვლევებზე დაფუძნებული თანამედროვე ნეიროფსიქოლოგიის საინტერესო ხედვას, როგორ მოქმედებს ბავშვის ტვინის განვითარებაზე ყოველდღიური სტრესები. სტატიის მიზანია, მასწავლებლებს წარვუდგინოთ

მეტის წაკითხვა

საინფორმაციო-შემეცნებით ტექსტზე მუშაობა

სტატიაში მოცემულია გაკვეთილის გეგმა, რომელიც დაეხმარება კოლეგებს არამხატვრული ტექსტების სწავლებისას, გაითვალისწინონ ის მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომლებიც ახლავს ამ ტიპის ტექსტთა გაგება/გააზრებას,

მეტის წაკითხვა