თანამედროვე ტექნოლოგიები სკოლაში

თანამედროვე განათლების სფეროში სწავლა-სწავლება განიხილება როგორც პროცესი, რომლის დროსაც უბრალოდ ცოდნის გადაცემა კი არ ხდება, არამედ ცოდნა კონსტრუირდება თავად მოსწავლის

მეტის წაკითხვა

მედიანა და საშუალო – მათი გეომეტრიული შინაარსი

ნიმუში – პრობლემაზე დაფუძნებული სწავლა / სწავლება მათემატიკაში I.სამოტივაციო ამოცანა პრაქტიკაში საკმაოდ გავრცელებულია ასეთი სახის ამოცანა: საჭიროა შეირჩეს ისეთი ადგილი

მეტის წაკითხვა

მონაცემთა ერთობლიობის ცენტრალური ტენდენციის საზომების შემოტანა სასკოლო მათემატიკის კურსში

როგორ შევადაროთ მონაცემთა ერთობლიობები ყველა თქვენგანმა იცის როგორ უნდა შევადაროთ ორი ერთობლიობა, რომლებიდანაც თითოეული მხოლოდ ერთი მონაცემისაგან შედგება. ან როგორ

მეტის წაკითხვა