ძალმომრეობა ჯერ კიდევ მეფობს ჩვენს საკლასო ოთახებში

ძალმომრეობა სკოლაში, თუმცაღა მის ალაგმვას განუწყვეტლივ ცდილობენ, ჯერ კიდევრჩება პრობლემად ჩვენს საკლასო ოთახებში. ბოლოდროინდელი გამოკვლევები მოწმობს, რომ ამერიკელი მოზარდების 36-40% ძალმომრეობა–დაშინების მსხვერპლია (ბორბა 2005). ამგვარი ძალადობის

მეტის წაკითხვა