მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების თანამედროვე მოდელები

განათლების ხარისხის ამაღლება სკოლაში მასწავლებლის შრომის ინტენსიფიკაციას უკავშირდება. იმისათვის, რომ მოსწავლეებს 21-ე საუკუნეში საჭირო შემოქმედებითი და ანალიტიკური უნარ-ჩვევები განუვითარდეთ, მასწავლებლებმა

მეტის წაკითხვა

სადიაგნოსტიკო შეფასების არსი და დანიშნულება

საქართველოში მოსწავლეთა შეფასებას ახასიათებს იმის ნიშნები, რომ ის უფრო ადმინისტრირების გაიოლების მიზნით მიმდინარეობს, ვიდრე სწავლის გაუმჯობესების მიზნით. სასწავლო პროცესის ხარისხის

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა შეფასება

მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტის ქვეთავში “შეფასების მეთოდები” ჩამოყალიბებულია მოთხოვნები მასწავლებლის საშემფასებლო კომპეტენციებისადმი: “მასწავლებელმა იცის შეფასების სხვადასხვა ფორმა, აცნობიერებს ურთიერთკავშირს სასწავლო მიზანს,

მეტის წაკითხვა

აღწერითი სტატისტიკის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე

სტატისტიკა ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში გამოიყენება. მაგალითად, განათლების სფეროს მმართველი ორგანოები დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეთა მიღწევებით, მასწავლებელთა ასაკობრივი განაწილების სურათით,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის ტრადიციული და ინოვაციური როლები

სასკოლო განათლების სისტემის განვითარების მთავარი, სტრატეგიული მიმართულება მოსწავლესა და შედეგებზე ორიენტირებული განათლებაა. სასწავლო პროცესის ცენტრში მოსწავლის შემეცნებითი მოქმედება, უნარების პროგრესი

მეტის წაკითხვა

საგნობრივ შედეგებზე ორიენტირებული გაკვეთილების დაგეგმვა

შევეცადე, წინამდებარე სტატიაში გამეანალიზებინა საკუთარი პედაგოგიური საქმიანობა. მსურს, ზოგიერთი ჩემი დაკვირვება და მიგნება გაგიზიაროთ.  ვრცლად

მეტის წაკითხვა