აღწერითი სტატისტიკის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე

ტატისტიკა ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში გამოიყენება. მაგალითად, განათლების სფეროს მმართველი ორგანოები დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეთა მიღწევებით, მასწავლებელთა ასაკობრივი განაწილების სურათით,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების თანამედროვე მოდელები

განათლების ხარისხის ამაღლება სკოლაში მასწავლებლის შრომის ინტენსიფიკაციას უკავშირდება. იმისათვის, რომ მოსწავლეებს 21-ე საუკუნეში საჭირო შემოქმედებითი და ანალიტიკური უნარ-ჩვევები განუვითარდეთ, მასწავლებლებმა

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასებისთვის შესაფერისი დავალებების მაგალითები და შეფასების შედეგების ანალიზის ნიმუშები

ტრადიციული განმავითარებელი შეფასებისას მასწავლებლები ზოგჯერ იყენებენ დავალებას:  ვრცლად 

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მზაობის დიაგნოსტიკის მეთოდები

ახალი სასწავლო მასალის შესწავლისთვის მოსწავლეთა მზაობის შესახებ გაკეთებული დიაგნოზი მასწავლებლის მიერ სასწავლო პროცესის შემდგომი ეტაპის წარმართვის გზების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის პროექტი

სტატიის მიზანია მხარი დაუჭიროს ახალი, გაუმჯობესებული სქემის შექმნას, რომელსაც საფუძველი კოლეგების ნაყოფიერი შრომით უკვე ჩაეყარა. ეს მხარდაჭერა გამოიხატება კონსტრუქციული კრიტიკითა

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლებისა და დირექტორის როლები ინოვაციური სწავლების დანერგვაში

 პედაგოგიური ინოვაციის მდგრადი დანერგვის მოდელი -I ნაწილი კვლევები ცხადყოფს, რომ პედაგოგიური ინოვაციების მდგრადი დანერგვა პრაქტიკაში ანუ მასწავლებლების მიერ ინოვაციური სწავლების ეფექტური

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, მხარდაჭერა და შეფასება

“მასწავლებელი უნდა ფასდებოდეს იმისთვის, რომ მან გააუმჯობესოს სწავლება და არა იმისთვის, რომ დადგინდეს მისი რეიტინგი”. რენდი ვეინგარტენი, ამერიკის მასწავლებელთა ასოციაციის

მეტის წაკითხვა

ეფექტური უკუკავშირი

  ცნობილია, რომ უკუკავშირის არსებობა თავისთავად არ უზრუნველყოფს სწავლაში პროგრესს – უკუკავშირის ეფექტურობას მისი ხარისხი განაპირობებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეფექტური უკუკავშირის

მეტის წაკითხვა

სასწავლო მიზნებისა და რუბრიკების გამოყენება განმავითარებელი შეფასებისთვის

  ნებისმიერი შეფასების მიზანია, ნათელი მოჰფინოს იმას,რა ისწავლა მოსწავლემ, როგორ ისწავლა და როგორ იყენებს იმას, რაც ისწავლა. ამიტომ მასწავლებელმა: •

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასების განხორციელების სტრატეგიები და მეთოდები

  განმავითარებელი შეფასების სტრატეგიებია: სასწავლო მიზნებისა და წარმატების კრიტერიუმების ცხადად ჩამოყალიბება, გაზიარება და გააზრება მოსწავლეებთან ერთად; ეფექტური საკლასო დისკუსიების, შეკითხვების,

მეტის წაკითხვა