მასწავლებლებისა და დირექტორის როლები ინოვაციური სწავლების დანერგვაში

 პედაგოგიური ინოვაციის მდგრადი დანერგვის მოდელი -I ნაწილი კვლევები ცხადყოფს, რომ პედაგოგიური ინოვაციების მდგრადი დანერგვა პრაქტიკაში ანუ მასწავლებლების მიერ ინოვაციური სწავლების ეფექტური

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარება, მხარდაჭერა და შეფასება

“მასწავლებელი უნდა ფასდებოდეს იმისთვის, რომ მან გააუმჯობესოს სწავლება და არა იმისთვის, რომ დადგინდეს მისი რეიტინგი”. რენდი ვეინგარტენი, ამერიკის მასწავლებელთა ასოციაციის

მეტის წაკითხვა

ეფექტური უკუკავშირი

  ცნობილია, რომ უკუკავშირის არსებობა თავისთავად არ უზრუნველყოფს სწავლაში პროგრესს – უკუკავშირის ეფექტურობას მისი ხარისხი განაპირობებს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ეფექტური უკუკავშირის

მეტის წაკითხვა

სასწავლო მიზნებისა და რუბრიკების გამოყენება განმავითარებელი შეფასებისთვის

  ნებისმიერი შეფასების მიზანია, ნათელი მოჰფინოს იმას,რა ისწავლა მოსწავლემ, როგორ ისწავლა და როგორ იყენებს იმას, რაც ისწავლა. ამიტომ მასწავლებელმა: •

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასების განხორციელების სტრატეგიები და მეთოდები

  განმავითარებელი შეფასების სტრატეგიებია: სასწავლო მიზნებისა და წარმატების კრიტერიუმების ცხადად ჩამოყალიბება, გაზიარება და გააზრება მოსწავლეებთან ერთად; ეფექტური საკლასო დისკუსიების, შეკითხვების,

მეტის წაკითხვა

კვალიფიციური საკლასო შეფასების ინდიკატორები

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და მის კონტროლს გულისხმობს. ეროვნულ

მეტის წაკითხვა

კვალიფიციური საკლასო შეფასების ინდიკატორები

ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, მოსწავლის შეფასების მიზანია სწავლა-სწავლების ხარისხის მართვა, რაც სწავლის ხარისხის გაუმჯობესებაზე ზრუნვას და მის კონტროლს გულისხმობს. ეროვნულ

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მზაობის დიაგნოსტიკის მეთოდები

ახალი სასწავლო მასალის შესწავლისთვის მოსწავლეთა მზაობის შესახებ გაკეთებული დიაგნოზი მასწავლებლის მიერ სასწავლო პროცესის შემდგომი ეტაპის წარმართვის გზების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასების შესახებ

ცნობილია, რომ განმავითარებელ და შემაჯამებელ შეფასებებს შორის ძირეული განსხვავება შეფასების პროცედურის ჩატარების დროა. მაგალითად, შემაჯამებელი ტესტირება ტარდება სასწავლო კურსის ბოლოს,

მეტის წაკითხვა

ახალი პარადიგმები მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაში

აი, ერთი ტიპური ისტორია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების არსებული პრაქტიკიდან: # 999 საჯარო სკოლა დიდი ქალაქის გარეუბნის მოსწავლეებს ემსახურება. სკოლის ორი

მეტის წაკითხვა