მეთოდოლოგიური კომპეტენციების შესამოწმებელი და განსავითარებელი დავალებები მათემატიკის მასწავლებლებისთვის

მათემატიკის მასწავლებლების დახმარების მიზნით გთავაზობთ სავარჯიშოებს, რომელთა შესრულების შედეგად ისინი განივითარებენ მათემატიკის სწავლების მეთოდოლოგიის ცოდნას, სრულყოფენ საკუთარ კომპეტენციას ამ სფეროში

მეტის წაკითხვა

ინსტრუქციები გაკვეთილების დაგეგმვისა და ვიდეოგადაღებისთვის

ძვირფასო მასწავლებლებო, მსურს, გაგიზიაროთ პირად გამოცდილებაზე დაფუძნებული მოსაზრებები იმ გაკვეთილების დაგეგმვისა და წარმართვის შესახებ, რომლებზეც შიდა შეფასებისთვის კომისია უნდა დაგესწროთ

მეტის წაკითხვა

გაკვეთილის დაგეგმვის ძირითადი უნარ-ჩვევები

ყველა მასწავლებელს მოეთხოვება, გაკვეთილების წარმატებით დაგეგმვისთვის განსაზღვრული უნარ–ჩვევები განივითაროს. მათგან უპირველესია ყოველი გაკვეთილის დაგეგმვის ჩვევა. მხოლოდ მაღალი დონის პროფესიონალს თუ

მეტის წაკითხვა

მასწავლებლის ტიპური შეცდომები გაკვეთილის დაგეგმვის დრო

ეს წერილი ეძღვნება მასწავლებლების ტიპურ შეცდომებს გაკვეთილის დაგეგმვის დროს. ხაზგასმით აღვნიშნავთ: ჩვენი მსჯელობისთვის ამოსავალია მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლების პრინციპები, რადგან თუ

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა ძლიერი და სუსტი მხარეების დიაგნოსტიკა დაწყებითი კლასების მათემატიკაში

მასწავლებლის ეფექტიანი საკორექციო მუშაობისთვის ხშირად საჭიროა მოსწავლის წინარე ცოდნისა და უნარ-ჩვევების საფუძვლიანი ანალიზი – მისი ყურადღებისა და აზროვნების თავისებურებებით განპირობებული

მეტის წაკითხვა

აღწერითი სტატისტიკის სწავლება ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის დაწყებით საფეხურზე

ტატისტიკა ადამიანის მოღვაწეობის თითქმის ყველა სფეროში გამოიყენება. მაგალითად, განათლების სფეროს მმართველი ორგანოები დაინტერესებულნი არიან მოსწავლეთა მიღწევებით, მასწავლებელთა ასაკობრივი განაწილების სურათით,

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების თანამედროვე მოდელები

განათლების ხარისხის ამაღლება სკოლაში მასწავლებლის შრომის ინტენსიფიკაციას უკავშირდება. იმისათვის, რომ მოსწავლეებს 21-ე საუკუნეში საჭირო შემოქმედებითი და ანალიტიკური უნარ-ჩვევები განუვითარდეთ, მასწავლებლებმა

მეტის წაკითხვა

განმავითარებელი შეფასებისთვის შესაფერისი დავალებების მაგალითები და შეფასების შედეგების ანალიზის ნიმუშები

ტრადიციული განმავითარებელი შეფასებისას მასწავლებლები ზოგჯერ იყენებენ დავალებას:  ვრცლად 

მეტის წაკითხვა

მოსწავლეთა მზაობის დიაგნოსტიკის მეთოდები

ახალი სასწავლო მასალის შესწავლისთვის მოსწავლეთა მზაობის შესახებ გაკეთებული დიაგნოზი მასწავლებლის მიერ სასწავლო პროცესის შემდგომი ეტაპის წარმართვის გზების თაობაზე მიღებული გადაწყვეტილების

მეტის წაკითხვა

მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემის პროექტი

სტატიის მიზანია მხარი დაუჭიროს ახალი, გაუმჯობესებული სქემის შექმნას, რომელსაც საფუძველი კოლეგების ნაყოფიერი შრომით უკვე ჩაეყარა. ეს მხარდაჭერა გამოიხატება კონსტრუქციული კრიტიკითა

მეტის წაკითხვა