საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის ახალი პროექტი: საჯარო ბიბლიოთეკა – სკოლა

ბიბლიოთეკებისა და სკოლების ურთიერთმიმართების კვლევას ამერიკის შეერთებულ შტატებში საფუძველი ჯერ კიდევ მეცხრამეტე საუკუნის სამოცდაათიანი წლების მეორე ნახევარში ჩაეყარა. 1976 წელს

მეტის წაკითხვა