აქტივობა, კითხვის უნარ-ჩვევის გამომუშავებისთვის

დაწყებითი სწავლების ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა მოსწავლეებისთვის კითხვის უნარ-ჩვევის გამომუშავებაა, რაც ხანგრძლივი პროცესია. მოსწავლე ისე უნდა შევაჩვიოთ წიგნების კითხვას, რომ მისთვის

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალების როლი დისტანციური სწავლებისას

„ახა­ლი სკო­ლის მო­დე­ლი“ გა­ნათ­ლე­ბის სის­ტე­მა­ში და­გეგ­მი­ლი რე­ფორ­მის მნიშ­ვ­ნე­ლო­ვა­ნი ნაწი­ლია. მი­სი მი­ზა­ნია პი­როვ­ნე­ბა­ზე ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლი სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო გა­რე­მოს შექ­მ­ნა, რო­მე­ლიც მოს­წავ­ლეს 21-ე სა­უ­კუ­ნის

მეტის წაკითხვა

რა შეიძლება გამოვიყენოთ  დისტანციური სწავლებისას მოსწავლის წახალისებისთვის

სწავლა-სწავლება  მუდმივი დაკვირვებისა და დროული რეაგირების მოწესრიგებული პროცესია. ამ პროცესში დიდია განმავითარებელი შეფასების როლი. განმავითარებელი შეფასება კი კონსტრუქციულ უკუკავშირს გულისხმობს.

მეტის წაკითხვა

რა უპირატესობა აქვს ციფრული რესურსების მიზნობრივ გამოყენებას სასწავლო პროცესში

მასწავლებელმა მოსწავლეებისთვის მრავალფეროვანი, საინტერესო და სასიამოვნო სასწავლო გარემო უნდა შექმნას, თანამედროვე განათლების სისტემა  ტექნოლოგიების მიზანმიმართულ გამოყენების მეტ შესაძლებლობას აძლევს მოსწავლესა

მეტის წაკითხვა

გასათვალისწინებელი რეკომენდაცია  პედაგოგიური პრაქტიკის კვლევისას

პროფესიულად მზარდი მასწავლებელი ყოველთვის ცდილობს გააუმჯობესოს და განაახლოს საკუთარი პრაქტიკა, რაც ხელს შეუწყობს სწავლა-სწავლების ხარისხის ამაღლებას. აკვირდებიან საკუთარ პრაქტიკას, გამოკვეთენ

მეტის წაკითხვა

ინტერაქტიული სავარჯიშოების გამოყენებით დაგეგმილი სამოდელო გაკვეთილი

ეფექტური გაკვეთილი ყოველთვის უნდა იყოს  შედეგზე ორიენტირებული. დასახული მიზნის შესაბამისი შედეგის მისაღებად აუცილებელია საგაკვეთილო პროცესში მოსწავლეების აქტიური ჩართვა. აქტიურობა არ

მეტის წაკითხვა

როგორ შევუწყოთ ხელი სემიოტიკური უნარის განვითარებას დაწყებით კლასებში

მასწავლებლის პროფესია სიახლეებისკენ მუდმივ სწრაფვას გულისხმობს. სწავლა-სწავლების პროცესი ყოველთვის მოითხოვს მრავალფეროვან და ხალისიან აქტივობებს. ყოველთვის ვცდილობ, სასწავლო პროცესი იყოს ხალისიანი

მეტის წაკითხვა