წრიული და სხვა ნაკლებად გამოყენებადი დიაგრამების ანალიზი სასწავლო პროცესის ეფექტურად წარმართვისთვის

პრეზენტაცია

კომენტარები

comments