ნათია არაბული- მოლეკულური ორბიტალების თეორია

რატომ აქვთ ნივთიერებებს განსხვავებული თვისებები? რატომ ატარებს დენს სუფრის მარილი გამლღვალ ან გახსნილ მდგომარეობაში? რატომ არის სანთელი რბილი და დაბალ ტემპერატურაზე ლღვება, მაშინ როდესაც ალმასს ლღობის მაღალი ტემპერატურა აქვს და ძალიან მტკიცეა? რატომ ახასიათებს სპილენძს და, საზოგადოდ, მეტალებს ბზინვარება, ღუნვადობა, გრეხადობა, დენის გამტარობა? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად უნდა ვიცოდეთ, რომ ნივთიერების თვისებები მისი შემადგენელი ნაწილაკების (იონების, მოლეკულების, ატომების) ურთიერთქმედებაზეა დამოკიდებული.

ვრცლად

კომენტარები

comments