პარასკევი, დეკემბერი 2, 2022
2 დეკემბერი, პარასკევი, 2022

ექნოლოგიების როლი ეროვნული უმცირესობებისთვის ქართული ენის სწავლებაში

სტატიის მიზანია, გავუზიარო მასწავლებლებს ჩემი გამოცდილება იმის შესახებ, როგორ შეიძლება ისტ-ის დახმარებით, შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდის გამოყენებით საგნობრივი სტანდარტების მიღწევა, მოსწავლეებისთვის 21-ე საუკუნის უნარების განვითარება.

მასწავლებლები შეისწავლიან მულტიმედიასაშუალებების გამოყენებას თვითშეფასებისთვის, „შებრუნებული საკლასო ოთახის” მეთოდის ეფექტურ გამოყენებას ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლებისთვის. ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებლებს შეუძლიათ, პრაქტიკაში დანერგონ ეს სტრატეგია.

ყოველდღიურად მიწევს ურთიერთობა მოსწავლეებთან, რომლებიც ვერ ლაპარაკობენ სახელმწიფო ენაზე. ცხოვრობენ საქართველოში და არ იციან ქართული.

ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში მოსწავლეებს არ აქვთ შესაფერისი ენობრივი გარემო, მშობლები ენის არცოდნის გამო ვერ ეხმარებიან, ამიტომ ქართულის როგორც მეორე ენის გაკვეთილზე გამოვიყენე ტექნოლოგიები და „შებრუნებული საკლასო ოთახის” მეთოდით დავგეგმე გაკვეთილი.

ახალი ენის სწავლება რთული პროცესია. შეცდომების გამო ბავშვები ერთმანეთს დასცინიან. მასწავლებელმა უნდა შექმნას გარემო, რომელიც მოსწავლეს გაამხნევებს, ასწავლის, რომ შეცდომებზე უნდა ისწავლოს. მოსწავლეებს ენის ცოდნის დონე რომ ავუმაღლოთ, უნდა შევთავაზოთ მათ გასაგებ ენაზე ჩამოყალიბებული ინსტრუქცია. მასალა იოლად დასაძლევი და მათთვის საინტერესო გავხადოთ. მათთან საუბრისას დროდადრო პაუზა გავაკეთოთ, რათა მიღებული ინფორმაციის გააზრება მოასწრონ. ურთიერთობისას მნიშვნელოვანია სხეულის ენა და სახის გამომეტყველება.

მოსწავლეებს უჭირთ საშინაო დავალების შესრულება. ყველა მოსწავლეს სხვადასხვა დრო სჭირდება რამის შესასწავლად, ამიტომ გამოვიყენე მეთოდი „შებრუნებული საკლასო ოთახი”. მოსწავლეები შინ უყურებენ ჩემ მიერ მომზადებულ ვიდეოგაკვეთილს, რომელიც დავალებად მივეცი. ყველა მათგანს შესწავლის ინდივიდუალური ტემპი აქვს. შეუძლიათ, ჩემ მიერ მიწოდებული ჩანაწერი გადაახვიონ, დააპაუზონ, გაიმეორონ. შეუძლიათ, მათთვის ადვილი საკითხები გამოტოვონ.

შ.ს.ო-ის გამოყენებით მოსწავლე თავად იღებს ცოდნას, აკვირდება, რა იცის, რა აქვს შესასწავლი. გამოუმუშავდება დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევა. ტექნოლოგიების გამოყენებით ახალი მასალის შესწავლა ხალისით ხდება. მოსწავლეები შინ ასრულებენ იმ სამუშაოს, რომელსაც, ჩვეულებრივ, კლასში ასრულებენ ხოლმე, ხოლო შინ შესასრულებელმა დავალებებმა საკლასო ოთახში გადმოინაცვლა. შებრუნებული საკლასო ოთახის შემთხვევაში ისინი შინ ეცნობიან ახალ მასალას, ხოლო კლასში ვარჯიშობენ. მასწავლებელი მრავალფეროვანი მეთოდებით განამტკიცებინებს ცოდნას.

ვიყენებ ისეთ საშუალებებს, როგორებიცაა სურათები და ვიდეოები, როლური თამაშები და ხელით შესახები თვალსაჩინოებები.
1. ტექნოლოგიები გამოვიყენე შეფასებისთვის
◦ მოსწავლეებმა წაიკითხეს ტექსტი. გააკეთეს აუდიოჩანაწერები, შემდეგ მოისმინეს საკუთარი ხმები. დეტალურად განიხილეს ბგერების სისწორე, ფრაზები, ინტონაცია.

◦ შედეგის გასაუმჯობესებლად ვარჯიშობდნენ კითხვაში და ხელახლა აკეთებდნენ აუდიოჩანაწერს. ასწორებდნენ შეცდომებს. ზოგს ორჯერ წაკითხვა დასჭირდა , ზოგს – 4-ჯერ, 5-ჯერ.

◦ მოსწავლეები წინასწარ იცნობდნენ შეფასების კრიტერიუმებს. იხილეთ აუდიოჩანაწერები, თუ როგორ გააუმჯობესეს კითხვა
მესამე კლასის მოსწავლე ნარმინი:

შეფასების კრიტერიუმები:
Nსახელი, გვარისწორად წარმოთქვამს ბგერებსსწორად იცავს ინტონაციასსწორად იმეორებს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმულ ფრაზებს
1ზურფიგარი
2თუნჯაი
3ნარმინი
შედეგად: მოსწავლეებმა შეძლეს საკუთარი თავის შეფასება, რაც მათ შედეგების გაუმჯობესებაში დაეხმარა.
2. შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდი ლაპარაკის განვითარებისთვის

„შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდი მოსწავლეებს უვითარებს:
◦ დამოუკიდებლად სწავლის;
◦ ურთიერთანამშრომლობის;
◦ დროის მართვის უნარ-ჩვევებს”.
ეს მეთოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ასევე ლაპარაკის განვითარებისთვის ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლებაში.

ტექსტის გაცნობისა და მოსმენის მიზნით მოსწავლეებს გადავეცი power point-ში ჩემ მიერ მომზადებული მასალა. მოსწავლეებს მოტივაცია აღუძრა ამ ფორმით მიწოდებულმა დავალებამ. მათ შეეძლოთ, გადაეხვიათ ის, დაეპაუზებინათ ან განმეორებით მოესმინათ.

მოსწავლეები მასალას შინ გაეცნენ – თვალს ადევნებდნენ ტექსტს და ისმენდნენ ხმას.

საკლასო ოთახში ვავარჯიშე ლაპარაკში. ერთად წავიკითხეთ ტექსტი. მოსწავლეებმა წაიკითხეს ტექსტი მეწყვილესთან ერთად.
შედეგად:

მოსწავლეებმა შეძლეს ბგერების, ნაცნობი სიტყვების სწორად წარმოთქმა, იცავდნენ ინტონაციას, შეძლეს მასწავლებლის მიერ წარმოთქმული სიტყვების, მოკლე ფრაზების გამეორება.
ჩემ მიერ ჩატარებული გაკვეთილი დაეხმარა მოსწავლეებს ისეთი უნარ-ჩვევების განვითარებაში, როგორებიცაა 21-ე საუკუნის უნარები – კომუნიკაცია, თანამშრომლობა, აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, მედიაწიგნიერება. ბავშვები იყვნენ მოტივირებულნი, ყველა აქტიურად იყო ჩართული სასწავლო პროცესში.
3. ელექტრონული წიგნები
1.იმუშავეს ჯგუფურად, გაინაწილეს სამუშაო;
2.აარჩიეს ზღაპრები, წაიკითხეს;
3.ბუკის საშუალებით გააკეთეს ტექსტის აუდიოჩანაწერები;
4.დაყვეს ტექსტი აბზაცებად, დახატეს აბზაცების მიხედვით ილუსტრაციები, გადაუღეს სურათები, დაასურათეს წიგნი;
5.დაბეჭდეს ტექსტი, უკეთებდნენ რედაქტირებას.
შედეგად მოსწავლეებს გაუადვილდათ ისეთი სასწავლო უნარ-ჩვევების განვითარება, როგორებიცაა: კომუნიკაცია, 21-ე საუკუნის უნარები, აუდიტორიის წინაშე წარდგენა, საკუთარი სწავლის მართვა, მედიაწიგნიერება, თანამშრომლობა.
1. მე-3 კლასი – „დათო და დათვი”
https://drive.google.com/drive/my-drive
2. მე-5 კლასი – „წითელი ფანქარი”
https://drive.google.com/drive/my-drive
შებრუნებული საკლასო ოთახის გამოყენებას ვურჩევ არა მარტო ქართულის როგორც მეორე ენის, არამედ ყველა უცხო ენის მასწავლებლებს. მეთოდი ეფექტურია და პირდაპირ არის მორგებული უცხო ენების შესწავლას.
გამოყენებული ლიტერატურა:
1. ეროვნული სასწავლო გეგმა
2. მასწავლებლის წიგნი, მე–2 და მე–3 დონე
3. მოსწავლის სახელმძღვანელო
4. „ინტელის” ელექტრონული სახელმძღვანელო – http://tpdc.ge/essentialsZephyr/
სოფიკო მეხაშიშვილი
საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მუღანლოს საჯარო სკოლის ქართულის როგორც მეორე ენის მასწავლებელი

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი