როგორ ამოვხსნათ ქიმიის ამოცანა

ამოცანების ამოხსნა ქიმიის სწავლებაში პრობლემური საკითხია. მოსწავლეებს განსაკუთრებით უჭირთ იმ ტიპის ამოცანების ამოხსნა, რომლებშიც საუბარია აირად ნივთიერებებს შორის მოცულობის შემცირებით მიმდინარე რეაქციებზე. ამ ტიპის ამოცანები ხშირად გვხვდება აბიტურიენტებისა და პედაგოგების საგამოცდო ტესტებში, ამიტომ წინამდებარე სტატიაში გთავაზობთ მათი ამოხსნის მეთოდიკას კონკრეტული ამოცანების მაგალითზე.

ვრცლად

კომენტარები

comments