ჟანგვა-აღდგენის რეაქციების ტოლობების გათანაბრება ნახევარრეაქციების მეთოდით

წინამდებარე სტატიაში განვიხილავთ ნახევარრეაქციების
მეთოდს. იგი ძირითადად იონების მონაწილეობით მიმდინარე რეაქციების ტოლობების გასათანაბრებლად
გამოიყენება. 

ვრცლად

კომენტარები

comments