ევროპული პროფილთა ბადე უცხოური ენების მასწავლებლებისათვის

რა არის ევროპული პროფილთა ბადე უცხოური ენების მასწავლებლებისათვის?
ევროპული პროფილთა ბადე (ეპბ) წარმოადგენს უცხოური ენების მასწავლებელთა ძირითადი კომპეტენციების აღმწერ ინსტრუმენტს, რომელიც ცხრილის ფორმატში ასახავს პროფესიული განვითარების ექვს ფაზას. ეპბ ხელმისაწვდომია თერთმეტ სხვადასხვა ენაზე.

ეპბ-ს მიზანია უცხოური ენების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა განურჩევლად სამიზნე ენისა, რომელსაც ისინი ასწავლიან. გარდა ამისა, ეპბარის ინსტრუმენტი ენის ინსტიტუტების ხელმძღვანელი პირებისა და კოორდინატორებისთვის, რომლებიც ენის სწავლების ხარისხის განვითარებაზე აგებენ პასუხს, ასევე მასწავლებელთა განათლებასა და პროფესიულ განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირებისათვის.
როგორც უკვე დასახელებიდანაც ჩანს, პროფილთა ბადე ცხრილის ფორმატით აგებული დოკუმენტია. ერთ ღერძზე განლაგებულია პედაგოგიური კომპეტენციები დაკვალიფიკაციები. მეორე ღერძზე კი ასახულია პროფესიული განვითარების ექვსი ფაზა -დამწყები მასწავლებლიდან გამოცდილ პედაგოგამდე/ტრენერამდე. ბადის თითოეული უჯრა შეიცავს შესაბამისი კატეგორიისა და პროფესიული განვითარების ფაზისთვის რელევანტურ დესკრიპტორებს. უმეტეს შემთხვევაში ოპერირება ხდება საკვანძო სიტყვით „შეუძლია”.

პროფესიული განვითარების რომელი ხედვა უდევს ეპბ-ს საფუძვლად?

ვრცლად 

კომენტარები

comments