ხსნარების კოლიგატური თვისებები – პირველი ნაწილი

ხშირად გვინახავს, თოვლის მოსვლისთანავე როგორ ყრიან მარილს მოყინულ გზებზე. გაგვიგონია, რომ ავტომობილის რადიატორში დროდადრო ანტიფრიზად წოდებული სითხის, მაგალითად, ეთილენგლიკოლის დამატებაა საჭირო. შესაძლოა, იმის შესახებაც წაგვიკითხავს, ხანგრძლივი საზღვაოსნო მოგზაურობის დროს როგორ იღებენ სასმელ წყალს ზღვის წყლისგან მეზღვაურები. ყველა ამ მოვლენის ახსნას საფუძვლად უდევს საკითხი, რომელსაც ხსნარების კოლიგატური თვისებები ეწოდება.

ხსნარის ფიზიკური თვისებები სუფთა გამხსნელის ფიზიკური თვისებებისგან განსხვავდება. ეს განსხვავება მეტწილად განპირობებულია გახსნილი ნივთიერების რაოდენობით და არა ბუნებით.

ხსნარის ფიზიკურ თვისებებს, რომლებიც დამოკიდებულია არა გახსნილი ნივთიერების ქიმიურ თვისებებზე, არამედ ხსნარში ამ ნივთიერების რაოდენობაზე, კოლიგატური თვისებები ეწოდება. სიტყვა „colligative” ნიშნავს „კოლექტიურ ეფექტს” (collective effect), რაც გულისხმობს ხსნარში გახსნილი ნივთიერების სტრუქტურული ნაწილაკების საერთო, ე.წ. „კოლექტიურ” ზეგავლენას ხსნარის თვისებებზე.

ვრცლად

კომენტარები

comments