პერსონაჟის ფეისბუქპროფილი – ტექსტის გააზრება, გრამატიკა და პუნქტუაცია

რამდენიმე თვის წინ მასწავლებელთა კონფერენციაზე კოლეგებს ჩემს გამოცდილებას ვუზიარებდი. პერსონაჟის ფეისბუქპროფილზე მუშაობა ახალი დაწყებული გვქონდა. ერთ-ერთმა კოლეგამ აღნიშნა, რომ მანაც შესთავაზა ეს აქტივობა მოსწავლეებს, მაგრამ რატომღაც არ იაქტიურეს. ვიფიქრე, იქნებ ჩემებიც არ გამომყვნენ-მეთქი. დღეს, როცა ვირტუალური როლური თამაში დასრულებულია, მოსწავლეები ამბობენ, რომ პერსონაჟის ფეისბუქპროფილი მათ ტექსტის უკეთ გააზრებაში დაეხმარა და ეს დავალება სამუდამოდ დაამახსოვრდებათ. ესე იგი, წამოწყებამ გაამართლა. ჩემი აზრით, ეს იმის დამსახურებაა, რომ აქტივობა კომპლექსურ დავალებად მივეცი ბავშვებს. დავალების პირობა, თანდართული კრიტრიუმები ერთგვარი გზამკვლევია, რომელიც მოსწავლეს მის შესრულებას უადვილებს.

კომპლექსური დავლების პირობა მოსწავლეებს გავაცანი ელექტრონული ფორმით https://sway.office.com/9PQ9mlRhOopksBUv

 

მოირგეთვეფხისტყაოსნისრომელიმე პერსონაჟის როლი, სოციალურ ქსელში შექმენით და აწარმოეთ მისი პროფილი ტექსტის შესწავლის განმავლობაში.

პერსონაჟის ფეისბუქგვერდზე:

  • მკაფიოდ წარმოაჩინეთ თვენი პერსონაჟის შინაგანი სამყარო (პიროვნული მახასიათებლები, ფიქრები, ემოციები, შეხედულებები და დამოკიდებულებები მჭიდროდ დაუკავშირეთ ტექსტის შინაარსობრივ მხარეს);
  • ტექსტში გადმოცემული მოვლენები, სხვა პერსონაჟები წარმოადგინეთ/შეაფასეთ თქვენი და თქვენი პერსონაჟის თვალთახედვით;
  • განსაზღვრეთ თქვენი აუდიტორია, მიზანი;
  • დაიცავით სალიტერატურო ენის ნორმები და პუნქტუაციის წესები;
  • გადახედეთ თქვენს პოსტებსა და კომენტარებს, საჭიროების შემთხვევაში დაარედაქტირეთ.

ვირტუალური როლური თამაშის დასრულების შემდეგ ისაუბრეთ:

  • რა სტრატეგიებს იყენებდით პერსონაჟის ფეისბუქგვერდის წარმოებისას;
  • რაში დაგეხმარათ პერსონაჟის ფეისბუქპროფილის წარმოება;
  • შეაფასეთ დავალებაზე მუშაობისას გამოყენებული სტრატეგიების ეფექტიანობა.

 

თავდაპირველად როლები გავანაწილეთ. არავინ იცოდა, სხვას რომელი პერსონაჟი შეხვდა.

მოსწავლეებმა შექმნეს თავიანთი პერსონაჟების პროფილები.

ტექსტის კითხვის პარალელურად მოსწავლეები თავიანთი პერსონაჟების პროფილებზე აქვეყნებდნენ ინფორმაციას, წარმოაჩენდნენ პერსონაჟთა შინაგან სამყაროს, ემოციებს, დამოკიდებულებებს, ასახავდნენ ტექსტში ასახულ მნიშვნელოვან მოვლენებს.

 

საინტერესოა, რომ მოსწავლეებმა მოიძიეს სხვადასხვა მხატვრის მიერ შესრულებული „ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრაციებიც, რომლებსაც თავიანთი პერსონაჟების პროფილებზე აქვეყნებდნენ.

 

დავალების პირობის შედგენისას სამიზნე ცნებად გრამატიკა არ განმისაზღვრავს, მაგრამ მას შემდეგ, რაც მოსწავლეების მიერ დაშვებული შეცდომები აღმოვაჩინე, ცვლილებები შევიტანე. კერძოდ, მოვთხოვე სალიტერატურო ენის ნორმების და პუნქტუაციის წესების დაცვა, გამოქვეყნებული ინფორმაციებისა და კომენტარების გადახედვა და, საჭიროების შემთხვევაში, დარედაქტირება. ვაკვირდებოდი, რა ტიპის გრამატიკულ და პუნქტუაციურ შეცდომებს უშვებდნენ ჩემი მოსწავლეები. ასე იქცა კომპლექსური დავალება კვლევის საგნად.

გამოიკვეთა ტიპური შეცდომები. მოსწავლეები არ სვამდნენ მძიმეს ჩართულთან, დანართთან, მიმართვასთან, ისეთ რთულ ქვეწყობილ წინადადებაში, სადაც დამოკიდებულ წინადადებას შუა პოზიცია უჭირავს. ზოგიერთი კი ზედმეტ მძიმეს სვამდა. გრამატიკაში პრობლემურ საკითხებად გამოიკვეთა ნაცვალსახელისა და კომპოზიტების მართლწერა. დისტანციური სწავლებისას შეცდომებს ვაანალიზებდით ელექტრონულ დაფებზე, პირისპირ სწავლებისას კი – საკლასო ოთახში. მალე მდგომარეობა გამოსწორდა, მეტიც, ზოგიერთი პერსონაჟი უკვე კომენტარებში უსწორებდა სხვა პერსონაჟებს გრამატიკულ თუ პუნქტუაციურ შეცდომებს. ამ მხრივ განსაკუთრებული აქტიურობით შერმადინი გამოირჩეოდა.

რამდენად შედეგიანია ეს დავალება ტექსტის სიღმისეულად გასააზრებლად და გრამატიკა-პუნქტუაციის დასაუფლებლად, ამაზე თვითონ მოსწავლეები საუბრობენ.

ანანო: – საინტერესო დავალება იყო, ტექსტიც ღრმად გაგვააზრებინა და სასვენი ნიშნების უკეთ დასმაც გვასწავლა. ძალიან სასიამოვნო და სახალისო იყო პოემის პერსონაჟად გარდასახვა. როცა პოსტებს ვწერდი, ზუსტად ვგრძნობდი, რას განიცდიდა პერსონაჟი იმ მომენტში.

მარი: – კითხვის პროცესში დიდ ყურადღებას ვაქცევდი დეტალებს, რომელთა საფუძველზეც ჩემი პერსონაჟის ემოციები უნდა წარმომეჩინა. ძალიან საინტერესო იყო. გარდა ამისა, ამ თამაშმა პუნქტუაციაც უკეთ გვასწავლა.

ნინია: – დიდი სიამოვნებით დავიწყებდი ტექსტის თავიდან სწავლას ამ ფორმატით. გული მწყდება, რომ დასრულდა. ეს აქტივობა მთელი სიცოცხლე მემახსოვრება.

მარიამი: – ეს იყო დავალება, რომლის მეშვეობითაც ნამდვილად შევძელით ტექსტის ღრმად გააზრება და გრამატიკა-პუნქტუაციის გამეორება. ასეთ დავალებას მომავალშიც დიდი სიამოვნებით შევასრულებ.

კომენტარები

comments