როგორ დავწეროთ CV

პორტფოლიოს შეფასებისას ყურადღება ექცევა როგორც მის გარეგნულ ფორმას, ასევე
თითოეული დოკუმენტის შინაარსობრივ მხარეს.

პორტფოლიოში თავფურცელსა და სარჩევს უნდა მოსდევდეს პორტფოლიოს ავტორის CV.
რა არის CV (Curriculum Vitae)

Curriculum Vitae ლათინური სიტყვაა და ნიშნავს “ცხოვრების გზას”. CV ძალიან
გავრცელებული და დამკვიდრებული ტერმინია საქართველოში, მაგრამ ხანდახან

მას რეზიუმესაც უწოდებენ.

სრულად

კომენტარები

comments