ინტერნეტაპლიკაციები და რესურსები გეოგრაფიის გაკვეთილისთვის

თანამედროვე ადამიანის ცხოვრება წამოუდგენელია მობილური კავშირის, კომპიუტერისა და ინტერნეტის გარეშე. ამაში კიდევ ერთხელ დავრწმუნდით კოვიდ 19-ის პანდემიის დროს, როცა ურთიერთობის ერთადერთი გზა დისტანციური შეხვედრები აღმოჩნდა. ტექნიკისა და ტექნოლოგიების უახლესი მიღწევები ჩვენს ცხოვრებაში ღრმად შემოიჭრა და ჩვენი საქმიანობის განუყოფელი ნაწილი გახდა.

ახალი რესურსებისა და ინსტრუმენტების გაჩენა, სასწავლო პროცესში მათი გადატანა და დანერგვა მასწავლებლებისთვის ახალი გამოწვევაა, რომელიც, თავის მხრივ, მათი პედაგოგიური პრაქტიკის გამდიდრებასა და გაფართოებას უწყობს ხელს.

მოსწავლეთა შემეცნებითი საქმიანობის ორგანიზაცია ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების ბაზაზე ისეთი განმავითარებელი და შემოქმედებითი ხასიათის დავალებების მომზადებას გულისხმობს, რომლებიც მოსწავლეთა უნივერსალური უნარების, საგნობრივი, სოციალური და კომუნიკაციური კომპეტენციების განვითარებას ემსახურება. ციფრული საგანამანათლებლო რესურსები საშუალებას გვაძლევს, გავაფართოოთ გეოგრაფიის სახელმძღვანელოს ფარგლებში მოცემული თემატიკის ჩარჩოები, გავაღრმაოთ მოსწავლეთა ცოდნა, მოვახდინოთ სასწავლო მასალის ილუსტრირება და ვიზუალიზაცია სხვადასხვა აპლიკაციის საშუალებით, რაც სასწავლო პროცესს გაცილებით საინტერესოს ხდის და აადვილებს სასწავლო მასალის შინაარსის ათვისებას.

დისტანციური სწავლება და ციფრული საგანმანათლებლო რესურსების გამოყენება მხოლოდ სასწავლო მასალის ათვისებას კი არ უწყობს ხელს, არამედ მასწავლებლების წინაშე წარმოაჩენს ახალ შესაძლებლობებს მოსწავლეებისთვის მთელი რიგი გეოგრაფიული თუ უნივერსალური უნარების განსავითარებლად. ასეთი სახის სწავლება ამაღლებს მოსწავლეთა მოტივაციას, ააქტიურებს შემეცნებით საქმიანობას, ავითარებს კრიტიკულ და შემოქმედებით აზროვნებას, უყალიბებს მათ აქტიურ ცხოვრებისეულ პოზიციას თანამედროვე საზოგადოებაში. მაგალითად, მულტიმედიური რესურსებით მუშაობა საშუალებას გვაძლევს, გავამრავალფეროვნოთ ჩვენი გაკვეთილები – ერთდროულად გამოვიყენოთ ილუსტრაციული, სტატისტიკური, ტექსტური წყაროები, აუდიო- და ვიდეომასალები. ასე მუშაობა შესაძლებელია, მაგალითად, პრობლემური სიტუაციის შექმნის, შემთხვევის ანალიზის (ქეისის), ახალი მასალის გაცნობის ან საშინაო დავალების შემოწმების დროს.

ვიდეო, აუდიო და ტექსტური მასალების შერწყმა, თემის კომპლექსურად განხილვა მასალის უკეთ გააზრების, მისი სხვადასხვა რაკურსით დანახვის და ანალიზის შესაძლებლობას იძლევა. ისიც უნდა ითქვას, რომ დისტანციური სწავლებისას მეტად ეფექტურია თავად გეოგრაფიის სხვა საგნებთან ინტეგრაციაც.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოგიდგენთ იმ ინტერნეტრესურსებსა და აპლიკაციებს, რომლებიც გეოგრაფიის ონლაინგაკვეთილის მომზადებასა და ჩატარებაში დაგეხმარებათ.

 

გეოგრაფიული რუკები და აპლიკაციები რუკების შესაქმნელად

 

https://www.google.com/earth/

https://mapmaker.nationalgeographic.org/

https://wikimapia.org

https://www.gismeteo.com/maps/

http://d-maps.com/

http://www.worldlifeexpectancy.com/world-life-expectancy-map

 

აპლიკაციები პრეზენტაციების შესაქმნელად

 

 

https://sharalike.com/

https://www.playposit.com

www.kizoa.com

https://prezi.com/

https://studio.stupeflix.com/en

https://animoto.com/

http://www.slideshare.net/

http://en.calameo.com/

http://yudu.com/

http://www.photosnack.com/

https://piktochart.com/

https://app.edu.buncee.com

http://www.teachertube.com/

https://www.mystorybook.com/

აპლიკაციები ელექტრონული წიგნების შესაქმნელად https://www.storyjumper.com

http://online.fliphtml5.com

https://app.biteable.com/

აპლიკაციები პოსტერების შესაქმნელად

 

https://www.genial.ly

http://edu.glogster.com

www.postermywall.com/

აპლიკაცია კომიქსების შესაქმნელად

 

www.toondoo.com/
აპლიკაციები ვიდეორგოლების შესაქმნელად www.powtoon.com

www.animaker.com

www.knovio.com

აპლიკაციები ინფოგრაფიკებისა და ონლაინდიაგრამების შესაქმნელდ

 

https://www.easel.ly/

https://creately.com/

https://ru.venngage.com

https://autovideoparser.ru

http://www.onlinecharttool.com/

აპლიკაციები შაბლონებში სურათების ჩასასმელად და სურათების დიზაინის შესაქმნელად

 

http://www.getloupe.com

http://photofunia.com/

http://imikimi.com

http://en.picmix.com/

ფოტოები http://www.nationalgeographic.com/photography/
აპლიკაცია პაზლით სურათების ასაწყობად http://www.jigsawplanet.com/
აპლიკაცია ლოგოტიპების დასამზადებლად https://cooltext.com/

 

 

აპლიკაციები საზიარო დაფის შესაქმნელად

 

https://padlet.com

http://popplet.com/

http://en.linoit.com/

აპლიკაციები ტესტების მოსამზადებლად

 

 

http://learningapps.org/

https://photopeach.com/

როგორ ჩავსვათ სიტყვები შაბლონებში http://www.wordclouds.com/
მთვლელები

 

 

https://www.worldometers.info/

https://www.footprintnetwork.org https://www.footprintcalculator.org/

https://www.carbonfootprint.com/

https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=ru

https://countrymeters.info/en

https://countrymeters.info/ru/World

https://online.seterra.com/ru

კალენდარი http://doodle.com/

https://calendar.google.com/

აპლიკაციები ონლაინგამოკითხვისთვის https://doodle.com/

http://www.tricider.com/

კლასის ონლაინგამოკითხვა თამაშით www.kahoot.com/

www.menti.com

სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელთა გამოყენება ინტერნეტის გარეშეა შესაძლებელი Movie Maker

PowerPoint

Bandicut

TurboSite

 

ვიმედოვნებთ, ეს ინტერნეტრესურსები დაგეხმარებათ, დისტანციური სწავლების რეჟიმში თქვენი გაკვეთილები კიდევ უფრო საინტერესო, სახალისო, ეფექტიანი და შედეგიანი იყოს.

გისურვებთ წარმატებებს!

კომენტარები

comments