ოთხშაბათი, მარტი 29, 2023
29 მარტი, ოთხშაბათი, 2023

ლექსის სწავლება თანამედროვე ტექნოლოგიებით

დღეს ყველა ქვეყანაში, მხარესა თუ ოჯახში აქტუალურია პანდემიის საკითხი. პანდემიამ დიდი აღმოჩენებისკენ გვიბიძგა. ვახერხებთ იმას, რასაც ვერც, არც ვიფიქრებდით, თუმცა საჭიროება მოითხოვს, საათობით ვეძიოთ ინფორმაციები, ბმულები, გავიზიაროთ სხვების გამოცდილება, დავესწროთ ლექცია-ვებინარებს, მიღებული ინფორმაცია, აქტივობები ერთმანეთს შევუნაცვლოთ მოსწავლის შესაძლებლობის მიხედვით.

ესგ ქართული ენისა და ლიტერატურის სტანდარტის შესავალ ნაწილში საგნის სწავლების მიზნებზე საუბრობს, რომელთა შორის მნიშვნელოვანია:

 • ჩამოვუყალიბოთ მოსწავლეს დამოუკიდებელი, შემოქმედებითი, რეფლექსური აზროვნების უნარი;
 • შევაყვაროთ კითხვა, გამოვუმუშაოთ ლიტერატურის, როგორც სიტყვის ხელოვნებისა და კულტურის ფაქტის აღქმისა და გაცნობიერების უნარი.

მოცემულ მდგომარეობაში მიზანი უცვლელია, შეიცვალა სწავლის ურთიერთობის ფორმა. დისტანციური სწავლების დროსაც ცალსახად აუცილებელია თითოეული მოსწავლის შესაძლებლობის გათვალისწინება, მრავალმხრივი ინტელექტის, დიფერენცირებული სწავლების, კომპლექსური დავალებების მიწოდება.

გთავაზობთ იმ აქტივობების ჩამონათვალს, რომლებიც განაპირობებს კლასის აქტიურ ჩართულობას, პოზიტიურ სასწავლო პროცესს. საჭიროა ისეთი აქტივობით მუშაობა, რომელიც შედეგიანი იქნება.

 • ვიმუშაოთ კოგნიტური სქემების გამოყენებით, რაც მოსწავლეს გაუადვილებს აღქმას, ლექსის ერთ სისტემაში წარმოდგენას;
 • ინტერნეტსივრცეში მოვიძიოთ საკითხთან დაკავშირებული ვიდეოები და სხვა სახის მასალები;
 • დავხატოთ ლექსის შინაარსი, შესაძლებელია პოსტერის შექმნა. თუ ლექსი გვაძლევს ამის შესაძლებლობას, დავამზადოთ კომიქსი;
 • სურვილის შემთხვევაში მოსწავლეებმა შეარჩიონ მუსიკალური ნაწარმოები, გაითვალისწინონ ემოცია;
 • ლექსის ემოცია, ხასიათი გადმოვცეთ ფერების გამოყენებით, გავაკეთოთ პრეზენტაცია;
 • შეგვიძლია learningapp-ში შევქმნათ რესურსი, ბარათები, ვიქტორინები, ქრონოლოგიური სახის დანართი;
 • Power-point-ში ავაწყოთ ლექსი, თავად მოსწავლეებმა იმუშაონ პროგრამაში „ვსწავლობთ თამაშით’’;
 • მივაწოდოთ ტაეპები არათანმიმდევრულად. ვთხოვოთ, დაალაგონ. მოუფიქრონ სიტყვებს რითმები;
 • ლექსთან დაკავშირებული ილუსტრაციები დაალაგონ თანმიმდევრობით, შეურჩიონ ტაეპები და სტროფები;
 • შევქმნათ კროსვორდი;
 • გავხდეთ პანტომიმის მსახიობები. მოძრაობებით გადმოვცეთ შინაარსი, ემოცია, დავინახოთ კავშირი პოეზიასა და პერფორმანსს შორის;
 • წარმოსახვითი დიალოგი გავმართოთ პოეტთან;
 • შევარჩიოთ ხედვის კუთხე;
 • მოვაწყოთ მოსწავლეთა ნამუშევრების გამოფენა ვირტუალურ გალერეაში;
 • შევთავაზოთ მოსწავლეებს, შეავსონ ცხრილი, ტაეპში სიტყვების, მარცვლების, ხმოვნების, რაოდენობის შესახებ;
 • შექმნან ანიმაცია;
 • მასალა დავამუშაოთ კითხვა-პასუხის ფორმატით, ვისაუბროთ ლექსის შინაარსზე, განწყობაზე, ქვეტექსტებზე, მხატვრულ-გამომსახველობით საშუალებებზე, იმაზე, თუ რამ განაპირობა მისი დაწერა.

ვფიქრობ, ჩამოთვლილი აქტივობები, ვებგვერდების გამოყენება სხვა სახის ლიტერატურულ მასალაზე სამუშაოდაც ნაყოფიერია. წინარე აქტივობები ინტეგრირებულია სხვადასხვა საგანთან: მუსიკა, ხელოვნება, მათემატიკა, ინფორმაციული და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები.

შექმნილი პროდუქტის პრეზენტაცია მოსწავლეს საკუთარი აზრის ჩამოყალიბების, გამოხატვის, ვერბალური და არავერბალური კომუნიკაციის განვითარების საშუალებას მისცემს.

ახლა კი გთავაზობთ იმ ვებგვერდებს, რომლებიც დაგვეხმარება ნაყოფიერად მუშაობაში:

გამოყენებული ლიტერატურა:

http://ncp.ge/ge/curriculum/satesto-seqtsia/akhali-sastsavlo-gegmebi-2018-2024/datskebiti-safekhuri-i-vi-klasebi-damtkitsda-2016-tsels;

ლექსის აწყობა – ეროვნული სასწავლო გეგმების პორტალი
http://ncp.ge/ge/leqsis-atskoba?resid=153;

პოეზია და პერფორმანსი- პოეტური ნაწარმოების სწავლება | mastsavlebeli.ge
http://mastsavlebeli.ge/?p=14046.

კომენტარები

მსგავსი სიახლეები

ბოლო სიახლეები

ვიდეობლოგი

ბიბლიოთეკა

ჟურნალი „მასწავლებელი“

შრიფტის ზომა
კონტრასტი