ჟაკ გოდიე – ფრანგული მისია

ფრანგული ენასა და ლიტერატურის მასწავლებელი ჟაკ გოდიე,ოთხი წელიათბილისში განსაზღვრული მისიით ჩამოდის.ის საფრანგეთში დაახლოებით 40 წელი ასწავლიდა კოლეჯსა და ლიცეუმში. 2008 წლიდან იგი ქალაქ ნანტის AGIR ასოციაციის წევრია. ამჟამად ჟაკ გოდიე ორი თვით სტუმრობს რობერ შუმანის სახელობის ევროპულ სასწავლებელთან არსებულ თბილისის მარი ბროსეს სახელობის ფრანგულ-ქართულ სკოლა-ლიცეუმს, სადაც მოსწავლეები ქართულთან ერთად ფრანგულ ატესტატსაც იღებენ.

 

ბატონო ჟაკ, გვიამბეთ AGIR  ასოციაციის  შესახებ.

ეს ასოციაცია რამდენიმე წელია არსებობს. მისი წევრები სხვადასხვა პროფილის მასწავლებლები არიან. მათ საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ პედაგოგიური მეთოდებისა და მიდგომების გამოყენების კუთხით. ასოციაციის მისიაა, გამოცდილების გაზიარებისა და დახმარების მიზნით მასწავლებლები სხვადასხვა ქვეყნის სკოლებში გაანაწილოს. ასოციაციის წევრები მიწვეულნი არიან როგორც საფრანგეთის სხვადასხვა რეგიონის სკოლებში, ასევე ისეთ ქვეყნებში, როგორიცაა ბელგია, იტალია, ჩინეთი, აფრიკა, რუსეთი, მაკედონია, საქართველო. ისინი ეხმარებიან როგორც მასწავლებლებს, ასევე სკოლის მოსწავლეებსაც. ასოციაცია 80-მდე პედაგოგს აერთიანებს. არსებობს ამ ორგანიზაციის პატარ-პატარა ფილიალები საფრანგეთის სხვადასხვა ქალაქში მოთხოვნების შესაბამისად. ამ ორგანიზაციის წევრობა ნებაყოფლობითია და არაანაზღაურებადი. ასოციაციის წევრები მოხალისე მასწავლებლები არიან. თუმცა ნანტის მერია გამოყოფს გარკვეულ თანხას ასოციაციისთვის და სხვადასხვა ქვეყანაში მივლინებულ ფრანგ მასწავლებლებს გზის ხარჯებს უნაზღაურებს.

რამდენი ხანია, თქვენი ასოციაციიდან მოწვეული მასწავლებლები თბილისის სკოლებში ასწავლიან? რომელი სკოლებია ესენი?

ჩვენი ორგანიზაცია თხოვნას იღებს სხვადასხვა ქვეყნის სკოლების ხელმძღვანელებისგან. თუ შეთანხმებას მივაღწიეთ, სკოლაში განსაზღვრული მისიითა და ხნით იგზავნება პედაგოგი. თბილისსა და ნანტს დიდი ხნის მეგობრობა აკავშირებს, ნანტის მერია მეგობრობს თბილისის მერიასთან, ამდენად, ჩვენთვის თბილისში ჩამოსვლა ადვილია. თბილისის ორ სკოლასთან დაახლოებით თხუთმეტი წელია ვთანამშრომლობთ. ესენია თბილისის 151-ე საჯარო სკოლა და მარი ბროსეს სახელობის ქართულ-ფრანგული სკოლა-ლიცეუმი.

უფრო დაწვრილებით გვიამბეთ მისიის შესახებ.

საქართველოში ჩამოსულ მასწავლებლებს სხვადასხვა მისია გვაკისრია. 151-ე სკოლაში ჩვენი პედაგოგები ფრანგული ენისა და ლიტერატურის ქართველ მასწავლებლებს სწავლების როგორც თანამედროვე, ისე ევროპის სკოლებში არსებულ მეთოდებს აცნობენ, თავიანთ გამოცდილებას უზიარებენ, სკოლის მოსწავლეებს ფრანგული ენის გრამატიკის ადვილად ათვისებაში ეხმარებიან, ასწავლიან გამართულ, სწორ მეტყველებას, თუმცა ფრანგი მასწავლებლები გაკვეთილებს არ ატარებენ. მარი ბროსეს სკოლაში კი ჩვენ რამდენიმე მისია გვაკისრია, რადგან სკოლა შედის ჩრდილო და აღმოსავლეთ ევროპის სასკოლო ქსელში, სწავლება მიმდინარეობს როგორც ქართულ, ასევე ფრანგულ სექტორში, ყველა საგანი ფრანგულ ენაზე ისწავლება. გარდა ამისა, არის ისეთი საგნები, რომლებსაც ქართულ სკოლებში არ ასწავლიან. ამ სკოლის პედაგოგებს დახმარება სჭირდებათ, რადგან მათ მიერ ჩატარებული გაკვეთილები ევროპულ სტანდარტებს შეესაბამებოდეს. ჩვენ მზად ვართ, მათ ყველა კითხვაზე ვუპასუხოთ და საჭიროებისამებრ დავეხმაროთ, ასევე მოვიძიოთ პედაგოგები, რომლებიც ინტერნეტის მეშვეობითაც შეძლებენ ქართველი კოლეგების დახმარებას სავარჯიშოებით, სახელმძღვანელოებით თუ ინტერნეტრესურსებით. აღსანიშნავია, რომ მოსწავლეთა დავალებები საკონტროლოების სახით იგზავნება საფრანგეთში და კლასიდან კლასში გადასვლა საფრანგეთიდან მიღებულ შეფასებაზეა დამოკიდებული, ამდენად, მნიშვნელოვანია, სწორად მოამზადონ ნებისმიერი საგნის შემაჯამებელი თავი.

მარი ბროსეს ქართულ-ფრანგულ სკოლა-ლიცეუმში გამოვყოფდი რამდენიმე მისიას, რომლებიც მოხალისე ფრანგ პედაგოგებს გვაკისრია:

პირველი – ყოველ სასწავლო წელს სამი პედაგოგი ორ-ორი თვით ჩამოდის ამ სკოლაში. ისინი ატარებენ გაკვეთილებს როგორც ცალკე, ასევე ქართველ მასწავლებლებთან ერთად. ეს დიდ დახმარებას უწევს დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეებს, რომლებიც საატესტატო (საფრანგეთში – Brevet დაBac) გამოცდებისთვის ემზადებიან. ისინი, ისევე როგორც მათი ფრანგი თანატოლები, გამოცდებს საფრანგეთში, ნანტში აბარებენ. სასწავლო წლის განმავლობაში რამდენიმე თვით ჩვენი მასწავლებლების ჩამოსვლა ეხმარება არა მარტო მოსწავლეებს, არამედ ამ სკოლის პედაგოგებსაც, რომლებსაც საშუალება ეძლევათ, დახვეწონ სასაუბრო ენა, აითვისონ ახალი მეთოდები და მოისმინონ ჩვენგან ზოგიერთი რთული სიტყვის განმარტება.

მეორე – სკოლის X და XII კლასების მოსწავლეები ყოველ წელს ერთი ან სამი თვით მიემგზავრებიან ნანტში და იქაურ კოლეჯში ან ლიცეუმში სწავლობენ. დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები გამოცდების ჩასაბარებლადაც მიდიან ნანტში. ჩვენი ორგანიზაცია მათთვის მოიძიებს ოჯახებს, რომლებსაც შეუძლიათ, უფასოდ უმასპინძლონ მოსწავლეებს. აქ ბავშვები ყველა საგანს ფრანგულ ენაზე სწავლობენ. “ფრანგულ გარემოში” იხვეწება მათი ფრანგულიც. ამ სკოლის ბევრი მოსწავლე უკვე სწავლობს საფრანგეთის უნივერსიტეტებში. ვფიქრობ, ეს უკვე ნიშნავს მისიის შესრულებას, თუმცა ჩვენ დღემდე ვთანამშრომლობთ.

და მესამე – ორგანიზაცია საკუთარ თავზე იღებს, დაეხმაროს სკოლას და მოიძიოს ისეთი საგნების სპეციალისტები, როგორიცაა ფილოსოფია, ეკონომიკა, ტექნოლოგია. ამ საგნებში ტარდება ონლაინგაკვეთილები. ეს ის საგნებია, რომელთა სწავლებაც, საფრანგეთის ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით, სავალდებულოა.

გარდა ამისა, ზოგჯერ მასწავლებლებიც იგზავნებიან საფრანგეთში სტაჟირებაზე. მათი მგზავრობის ხარჯებს ჩვენი ორგანიზაცია იხდის. 2012 წლის იანვარში ისტორია-გეოგრაფიის მასწავლებელი ორი კვირით ესტუმრა ლა ერდრის ლიცეუმს ნანტში. სტაჟირების მიზანი დამამთავრებელ კლასებში საგაკვეთილო პროცესზე დაკვირვება გახლდათ. შარშან თბილისში იმყოფებოდა AGIR ასოციაციის წევრი, ისტორია-გეოგრაფიის მასწავლებელი ჟოზიან გარო (Josiane Garreau) და ქართველი პედაგოგის სტაჟირება საფრანგეთში სწორედ მასთან თანამშრომლობით განხორციელდა. შარშან სტაჟირებაზე დაწყებითი კლასის მასწავლებელი გაიგზავნა.

მართავთ თუ არა ტრეინინგებს მასწავლებლებისთვის?

– საჭიროებისამებრ. გასულ სასწავლო წელს თბილისს ესტუმრა ბატონი ჟან-მარი ბალტაზარი (Jean-Marie-Balthazar), რომელიც მთელი ვიზიტის განმავლობაში დაწყებითი კლასის მასწავლებლებისთვის ტრენინგებს მართავდა. ტრენინგი შეიძლება ჩაუტარდეს როგორც ერთ პედაგოგს ცალკეული პროგრამით, ასევე პედაგოგების ჯგუფს.

– პრეზენტაციებსა და პროექტებშიც ხომ არ მონაწილეობთ ქართველ პედაგოგებთან ერთად?

– როდესაც პედაგოგს სჭირდება რჩევა პრეზენტაციის გამართვის თაობაზე, სიამოვნებით ვაძლევთ. ფრანკოფონიის დღეებთან დაკავშირებით მასწავლებლები ინტენსიურად ამზადებენ პროექტებს. გამოვარჩევდი შარშანდელ პროექტს, რომელშიც სპექტაკლი იყო ჩართული. მასში პედაგოგების თხოვნით გარკვეული ცვლილება შევიტანე და საინტერესო გამოვიდა. ამ პროექტმა ლიონში მასწავლებელთა მე-4 საერთაშორისო ფორუმზე გამარჯვება მოიპოვა.

– შეიძლება თუ არა, თქვენი ორგანიზაცია საქართველოს სხვა სკოლების პედაგოგებსაც დაეხმაროს?

რა თქმა უნდა, შეიძლება. ამისთვის მათ ჩვენს ორგანიზაციას უნდა მიმართონ. იმისდა მიხედვით, რა ტიპის დახმარებას ითხოვს სკოლა თუ ცალკეული პედაგოგი, შეიძლება ეს დახმარება ინტერნეტსივრცითაც შემოიფარგლოს. შეთანხმების შემთხვევაში ჩვენ, მოხალისე მასწავლებლები, მათი სკოლის კარსაც შევაღებთ.

ნებისმიერი უცხო ენის შესწავლა პრაქტიკულ გარემოში ადაპტირების შედეგია. ხშირად ნაყოფიერი საგაკვეთილო პროცესი იძლევა ამ შედეგს, შედეგი კი მისიის აუცილებელი კომპონენტია, რომლისთვისაც “მასწავლებელი” ანაზღაურების გარეშეც კი მზადაა, ფასდაუდებელი საქმიანობა გასწიოს.

 

ესაუბრა ხათუნა გოგალაძე

კომენტარები

comments