სამაგიდო თამაში ,,Hedbanz“  სასწავლო პროცესში

თუ თქვენ გაკვეთილზე შეიტანთ სამაგიდო თამაშ Hedbanz-ს მერწმუნეთ, თანაბრად გაიზრდება თქვენი მოსწავლეების სიხარული და ინტერესი. არ აქვს მნიშვნელობა ქართულის მასწავლებელი ხარ, ინგლისური ენის თუ სხვა. ეს თამაში შეგიძლიათ თქვენს საგანს მოარგოთ.

სამაგიდო თამაში Hedbanz მოსწავლეებს უვითარებს ლოგიკური აზროვნების, ფანტაზიის, გუნდური და ინდივიდუალური მუშაობის უნარებს.

მაშ ასე, თამაშის წესები ასეთია. ჯგუფებში (შეგიძლიათ ინდივიდუალურადაც)  მოსწავლეები თავზე იკეთებენ რგოლს, რომელსაც აქვს სამაგრი. რიგდება ბანქო, ისე, რომ მონაწილისთვის უცნობი იყოს, რა გამოსახულებაა ბანქოზე. თითოეული მონაწილე თავზე სამაგრში ათავსებს ბანქოს, ისე, რომ თვითონ არ იცის, რა გამოსახულება შეხვდა. მაგიდის შუაში იდგმება ჟეტონები და ქვიშის საათი.

 

იწყება თამაში! თითოეულმა მონაწილემ უნდა დასვას შეკითხვა, მაგალითად: სულიერი ვარ თუ უსულო? ცხოველი ვარ თუ ფრინველი? რა ფერის ვარ? და ა.შ. მონაწილეები პასუხობენ კითხვებზე და ცდილობენ სწორი პასუხის გამოცნობაში დახმარებას. პარალელურად აკონტროლებენ ქვიშის საათს, დროის გასვლამდე თუ სწორ პასუხი დასახელდა, მოსწავლე იღებს ერთ ჟეტონს. ყველა ბანქოს ამოწურვის შემდეგ იმარჯვებს ის მოსწავლე, რომელიც ყველაზე მეტ ჟეტონს, ანუ სწორ პასუხს დააგროვებს.

როგორ შეგვიძლია ეს გამოვიყენოთ დაწყებით კლასებში ქართული ენისა და ლიტერატურის გაკვეთილზე? ძალიან მარტივად. მაგალითად, გრამატიკული ნაწილის დამუშავებისას ჩემს მოსწავლეებს ამ თამაშს ვთავაზობ. კითხვების მეშვეობით, როგორიც არის:

  • სულიერი ვარ თუ უსულო?
  • საგნის აღმნიშვნელი სიტყვაა თუ მოქმედების?
  • ვინ კითხვა დამესმის თუ რა?
  • მხოლობითი რიცხვია თუ მრავლობითი?

მოსწავლეებს უმტკიცდებათ გრამატიკული მასალა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ თამაშით ერთდროულად ყველა მოთამაშის უნარები ვითარდება.  ისინი თამაშით იმახსოვრებენ და სწავლობენ, რაც მათთვის ძალიან სახალისო და საინტერესოა.

როგორ შეგვიძლია გამოვიყენოთ სამაგიდო თამაში Hedbanz ინგლისური ენის გაკვეთილზე? შეგვიძლია მოსწავლეებს სამი ინგლისური სიტყვა დავასახელებინოთ იმ ბანქოს ირგვლივ, რომლის გამოცნობასაც მონაწილე ცდილობს. სამი საჭირო სიტყვა, რომელიც გამოსახულებასთან ასოცირდება. თამაშის განმავლობაში მოსწავლეები ლექსიკურ მარაგს გაიმდიდრებენ, ასევე გამოიმუშავებენ ლოგიკურ აზროვნებას.

თამაშის გამოყენება შეგვიძლია ბუნებისმეტყველების გაკვეთილზეც. ბანქოზე გამოსახულია როგორც ნივთები, ასევე ცხოველებისა და ფრინველების, მცენარეების ფოტოებიც. თქვენ შეგიძლიათ თამაშის დაწყებამდე გადაარჩიოთ ბანქო და დატოვოთ მხოლოდ ის გამოსახულებები, რომლებიც თქვენს საგანში გამოგადგებათ. მოსწავლეებს მოუწევთ სხვადასხვა ცხოველის, ფრინველისა თუ მცენარის დახასიათება. შედეგად ისინი გაიმეორებენ შესწავლილ მასალას, უფრო ადვილად დაიხსომებენ მას. შესაძლოა დაბალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეებისათვის ამ თამაშით უფრო მარტივი აღმოჩნდეს  სწავლა, ვიდრე წიგნიდან ამოკითხულით.

თუ თქვენ ხელში გიჭირავთ სამაგიდო თამაში  Hedbanz ჯერი თქვენს ფანტაზიაზეა! მაგრამ, თუ თქვენ არ გაქვთ ეს სამაგიდო თამაში, ინსტრუქციები და თამაშის წესები უკვე იცით, ამიტომ შეგიძლიათ თავად დაამზადებინოთ მოსწავლეებს სხვადასხვა ბანქო სხვადასხვა გამოსახულებით და ითამაშოთ!

 

 

კომენტარები

comments