დამოუკიდებელი სწავლის უნარები და მათი განვითარება

21-ე საუკუნეში, რომელიც ადამიანს მრავალი გამოწვევის წინაშე აყენებს, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს სწრაფი და ადეკვატური გადაწყვეტილებების მიღების და, რაც ყველაზე მთავარია, … ვრცლად დამოუკიდებელი სწავლის უნარები და მათი განვითარება