შებრუნებული საკლასო ოთახი  – დისტანციური სწავლება თუ პირისპირ შეხვედრების ოპტიმიზაცია?

შებრუნებული საკლასო ოთახი ხშირად, შეცდომით, სასწავლო კონტენტის და საკლასო აქტივობების ვიდეოლექციებით ჩანაცვლება ჰგონიათ და ერთ ნაწილს სიხარული იპყრობს –  რა კარგია გაკვეთილებზე ან ლექციებზე სიარული არ მოგვიწევსო, ხოლო მეორე კი შფოთავს – მაშინ გაკვეთილზე ან ლექციაზე რაღა ვაკეთოთო.

 

სინამდვილეში, შებრუნებული საკლასო ოთახის ძირითადი დანიშნულება ინტერაქციული სწავლებაა, რომელიც მოსწავლესთან ან სტუდენტთან პირისპირ შეხვედრის ოპტიმალურად გამოყენებას ისახავს მიზნად.

 

როგორ შეიძლება ოპტიმალურად გამოვიყენოთ სტუდენტთან პირისპირ შეხვედრა? სწორედ ამ მიზანს ემსახურება შებრუნებული კლასის სწავლების სტრატეგია.

 

შებრუნებული კლასი კოლაბორაციული და ინტერაქციული სწავლების ინოვაციური მოდელია, რომელიც ტრადიციულ სასწავლო გარემოს ცვლის, ისე, რომ  სტუდენტებს ახალი სასწავლო მასალა სწავლების მართვის სისტემაში, კლასში შეხვედრამდე მიეწოდებათ. ისინი უყურებენ მცირე ვიდეოებს/ვოდკასტებს, აწყობენ ონლაინ დისკუსიებს და იკვლევენ მასალას სახლში, ხოლო კლასში შეხვედრები კი აქტიური სწავლების პრაქტიკული სავარჯიშოებისთვის გამოიყენება.

ჰარვარდის უნივერსიტეტის პროფესორების მიერ შექმნილი ეს მეთოდოლოგია ცნობილია თავისი გავლენით სწავლა-სწავლების ხარისხზე და მოქნილობით, რომელსაც ის მოსწავლეებს უქმნის. შებრუნებული საკლასო ოთახი სკოლებში, კოლეჯებსა თუ უნივერსიტეტებში ხარისხის ნიშანი გახდა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

2017 წლის აპრილიდან, საკონსულტაციო კომპანია  „მაინდვორქსი“ კოლეჯებში „ბლექსი“ და „ერქვანი“, ათასწლეულის გამოწვევის ფონდისაქართველოს, მცირე საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების სასწავლო პრაქტიკის გაუმჯობესებას ისახავს მიზნად, შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდოლოგიას ნერგავს.  პროექტი 9 თვის განმავლობაში გრძელდება და მასში ჩართულია 5 სხვადასხვა საგნის პედაგოგი. 2017-2018 სასწავლო წლისთვის ისინი თავიანთ საგნებს „შეაბრუნებენ“

როგორ ამაღლებს შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდოლოგია სწავლა-სწავლების ხარისხს?

შებრუნებული კლასი არის ინტერაქციული სწავლების სტრატეგია რომელიც ეხმარება მასალის უკეთ ათვისებაში და ზედა დონის სააზროვნო უნარების განვითარებაში.

 

სწავლების პროცესში, ინფორმაციის ახალი ნაკადი გადადის ჯგუფური სივრციდან (გაკვეთილი) ინდივიდუალურ სივრცეში (სახლი),  ხოლო ჯგუფური სივრცე გადაიქცევა დინამიურ სასწავლო გარემოდ, სადაც მასწავლებელი ფასილიტაციას უწევს მოსწავლის ცოდნის პრაქტიკული გამოყენების პროცესს და ორიენტირებულია  მის მაღალ ჩართულობაზე.

 

სტუდენტები სახლში ახალ მასალას ინტერაქციული ვიდეორგოლებით ეცნობიან, რაც გულისხმობს ვიდეოს აქტიურ ყურებას, მოსმენილის ათვისების შემოწმებას, ამოცანების ამოხსნას, კითხვაზე პასუხს.  მასწავლებელი იმასაც აკონტროლებს თუ ვინ ნახა ვიდეო. ვინ რა ნაწილი გაიგო და ვის სად უჭირს. ასე რომ, ეს ინდივიდუალური სივრცე ნახევრად მოდერირებულია.

 

კლასში, მასწავლებელს მეტი დრო რჩება მოსწავლესთან ერთი ერთზე ურთიერთობისთვის. მოსწავლეს დიდ პროექტზე მუშაობით, საშუალება ეძლევა ცოდნა პრაქტიკულად გამოიყენოს.

შებრუნებული კლასი არ არის ვიდეოგაკვეთილები, არამედ ინტერაქციული გაკვეთილი ჯგუფურ სივრცეში. მთელი მცდელობები არის მიმართული იმისკენ რომ ჯგუფური სივრცე იყოს: საინტერესო, შინაარსიანი და ემსახურებოდეს მიზანს.

 

 

რა ხდება კლასში?

კლასში შეხვედრისას მოსწავლეები ახალი მასალის გაგების მიხედვით, სხვადასხვა ზონებში ნაწილდებიან. საკლასო ოთახში ისინი მენტორის ხელმძღვანელობით ჩართული არიან განხილვებში, გამოცდილების გაზიარებაში, როლურ სავარჯიშოებში, პრეზენტაციებში, ლაბორატორიულ ექსპერიმენტებსა და ბრეინშტორმინგებში. იყენებენ ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიების (ICT) ინსტრუმენტებს, როგორიცაა გაფართოებული რეალობის (Augmented Reality), მყისიერი უკუკავშირისა და ხმის მიცემის მობილური აპლიკაციები, რაც მაღალ ჩართულობას უზრუნველყოფს.

 

რამდენად რთულია ამ მეთოდოლოგიის დანერგვა?

მეთოდოლოგიის დანერგვა არ გულისხმობს ერთი ან რამდენიმე გაკვეთილის „შებრუნებას“ არამედ სრული საგნის ახლებურად სწავლებას, რაც დასაწყისში საკმაოდ შრომატევადია და მასწავლებლის მხრიდანაც დიდ ენთუზიაზმს მოითხოვს. თუმცა, თავიდან გაწეული შრომა იმდენად აადვილებს სწავლების, შეფასების და უკუკავშირის მიცემის პროცესს მომავალში, რომ მასწავლებლები მზად არიან ამ დატვირთვისთვის.

სამწუხაროდ ლიტერატურა შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდოლოგიის შესახებ ქართულ ენაზე არ არის, თუმცა ამ პროექტის ერთ ერთი მიზანი ქართულენოვანი სახელმძღვანელოს შექმნაც არის.

ინგლისური ენის ცოდნა და ტექნოლოგიური უნარები არის ძირითადი გამოწვევები მასწავლებლებისთვის ინოვაციური საგანმანათლებლო მეთოდების დანერგვისთვის, ამიტომ შებრუნებული საკლასო ოთახის მეთოდოლოგიის და შესაბამისი ინსტრუმენტების ქართულენოვანი ინსტრუქციები მნიშვნელოვნად შეამცირებს ბარიერებს და ქართველი მასწავლებლებისთვის შექმნის ინოვაციური განათლების მეთოდების ათვისების უკეთეს შესაძლებლობებს.

 

კომენტარები

comments