მასწავლებლის წიგნი – “ლიტერატურის სწავლება”

მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა, ჟურნალ “მასწავლებლის და ინტერნეტგაზეთ “mastsavlebeli.ge”-ს  ფარგლებში, მასწავლებლის ბიბლიოთეკის სერიით  კიდევ ერთი ახალი წიგნი –  “ლიტერატურის სწავლება” გამოსცა.

წიგნი საქართველოს ყველა სკოლას და საგანმანათლებლო რესურსცენტრს საჩუქრად გადაეცემა.

სახელმძღვანელოს ავტორები: ნესტან რატიანი, თეონა ბექიშვილი,  ნინო ლომიძე  გვთავაზობენ ლიტერატურის სწავლების იმ მეთოდებს და მიდ­გომებს, რომლებიც პრაქტიკულ რჩევებზეა დაფუძნებული და პასუხს სცემს უმთავრეს კითხვას – როგორ ვასწავლოთ ლიტერატურული საკითხები სკოლაში ისე, რომ მოსწავლემ შეძლოს მხატვ­რული ტექსტის გაგება და თვითგამოხატვა და პროცესმა ბიძგი მისცეს თითოეულ მოსწავლეში არსებული უნიკალური – ინდივიდუალური და შემოქმედებითი – პოტენციალის გამოვლენას.

კითხვის უნარის განვითარება წიგნიერების საფუძველია, რაც სრულფასოვანი პიროვნების ჩა­მოყალიბების აუცილებელ პირობას წარმოადგენს. ეს უნარი ემსახურება მშობლიურ და მსოფ­ლიო ლიტერატურასთან ზიარებას; ამასთანავე, ნაირგვარი წერილობითი ტექსტის წაკითხვის, მათში მოცემული ინფორმაციის გაგების, გააზრებისა და გამოყენების უნარ-ჩვევების გამომუშა­ვებას. მხატვრული ლიტერატურის შესწავლისას, მისი თავისებურებებიდან გამომდინარე, მოს­წავლეთა წინაშე ბუნებრივად ჩნდება საკუთარი თავისა და სამყაროს შეცნობის ინდივიდუალუ­რი პერსპექტივა. პიროვნებაზე ორიენტირებულ საგანმანათლებლო პროცესში ლიტერატურის სწავლების მიზანია ისეთი სასწავლო გარემოს შექმნა, რომელშიც მოსწავლეს საშუალება ექნება, პიროვნული გამოცდილების საფუძველზე გაიაზროს და შეაფასოს მხატვრულ ტექსტებში ასახუ­ლი სიღრმისეული და ცხოვრებისეული პრობლემები.

ლიტერატურასთან ურთიერთობამ უნდა განუვითაროს მოსწავლეს მხატვრული და ესთეტიკუ­რი გემოვნება, გაუღვიძოს შინაგანი აქტიურობისა და თვითშემეცნების სურვილი.

წიგნის რედაქტორები : ნატო ინგოროყვა, მანანა ბოჭორიშვილი, ნანა მაჭავარიანი

დიზანი : ბესიკ დანელია

 

კომენტარები

comments