ფიზიკა ამოცანებში ოპტიკა – გაგრძელება

სინათლის არეკვლისა და გარდატეხის კანონების გამოყენებით შესაძლებელია საგნის გამოსახულების სარკეებსა და ლინზებში აგება.

ჩვენ ვამბობთ, რომ საგნის (ანუ სინათლის წყაროს) გამოსახულება ბრტყელ ან სფერულ სარკეში არის ნამდვილი, თუ ის მიიღება არეკლილი სხივების გადაკვეთის წერტილში და არის წარმოსახვითი, თუ ის მიიღება არეკლილი სხივების გაგრძელებების გადაკვეთით. ამ პრინციპის თანახმად ბრტყელ სარკეში საგნის გამოსახულება ყოველთვის წარმოსახვითია.

ვრცლად  ოპტიკა-2

 

კომენტარები

comments