ტესტები გეოგრაფიაში

მოცემული ტესტები მიმართული არ არის მხოლოდ მასალის დამახსოვრებაზე. მათზე პასუხის გასაცემად საჭიროა გეოგრაფიული მოვლენების, პროცესებისა და კანონზომიერებების გაანალიზება.
მცდარია მოსაზრება, თითქოს დახურული, მრავლობითი არჩევნიანი ტესტები მხოლოდ ფაქტობრივი მასალის ცოდნის შემოწმებაზე შეიძლება იყოს ორიენტირებული. სწორედ, ამ მცარი მოსაზრების უარსაყოფად გამოდგება ქვემოთ მოცემული ტესტური დავალებები.
მასალა მომზადებულია გეოგრაფიაში საერთაშორისო ოლიმპიადის მასალებზე დაყრდნობით, ეს და ოლიმპიადის სხვა მოთხოვნები, წინა წლების ტესტები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე:

http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/what-is-igeo/index.shtml

 ვრცლად

კომენტარები

comments