ცვლადი დენი

ცვლადი დენის გადაცემა დიდ მანძილებზე დაკავშირებულია ენერგიის დანაკარგებთან. მისი შემცირების მიზნით იყენებენ ტრანსფორმატორს, რომლის საშუალებითაც ხდება გადამცემ ხაზებში დენის შემცირება და გადასაცემი ძაბვის მნიშვნელოვნად გაზრდა. უშუალოდ მომხმარებლისთვის მიწოდების წინ კი ძაბვას ამცირებენ და დენს ზრდიან.

ვრცლად

ცვლადი დენი

კომენტარები

comments