ჩავლილი ამბავი – პაროტის თბილისი

1829 წლის 6 ივნისს ტფილისს მოგზაურთა ქარავანი მოადგა. გეზი არარატის მთისკენ ჰქონდათ აღებული, მაგრამ სომხეთში გავრცელებული შავი ჭირის ეპიდემიის გამო

მეტის წაკითხვა

ავიცრა… არ  ავიცრა . . .          

სასწავლო პროექტი სასკოლო კურიკულუმის მნიშვნელოვანი ნაწილია.  სასწავლო პროექტი მით უფროო ეფექტურ გავლენას მოახდენს მოსწავლეების შედეგებზე, რაც უფრო მეტად შეესაბამება ჩვენს

მეტის წაკითხვა

კომპლექსური დავალება „ბაბუს ორშიმო” –  სიმკვრივე, მასა, მოცულობა

ფიზიკის სწავლა-სწავლების მიზნებია, მოსწავლეს: გაუჩნდეს ინტერესი ფიზიკური პროცესების შესწავლის მიმართ; შეეძლოს სამყაროში მიმდინარე მოვლენებში ფიზიკის კანონზომიერებების დანახვა და მიღებული ცოდნის

მეტის წაკითხვა