როგორ ავაგოთ ბიოლოგიის საგნობრივი კურიკულუმი

სწავლა-სწავლების პროცესის დაგეგმვისა და წარმართვისათვის მასწავლებელს ოთხ შეკითხვაზე სჭირდება მკაფიო პასუხი: 1. რა მიზნით ვასწავლი? (სწავლა-სწავლების მიზნები); 2. რა მასალაზე

მეტის წაკითხვა

როგორ ჩამოვაყალიბოთ სასკოლო სასწავლო გეგმის დანართი

2021-2022 სასწავლო წლის დაწყებამდე რამდენიმე დღეა დარჩენილი. ამ პერიოდისთვის ჯერ კიდევ წინა სასწავლო წლის ბოლოს ყველა მასწავლებელმა, ყველა კათედრამ იმუშავა

მეტის წაკითხვა

ნახატი-ასოციაციები

ჯონ სინგერ სარჯენტი (12 იანვარი, 1856 – 14 აპრილი, 1925) თავისი დროის ერთ-ერთი წამყვანი პორტრეტისტი იყო. ამერიკელი კოლონისტების შთამომავალი იტალიაში

მეტის წაკითხვა