კვლევითი უნარების განვითარება დაწყებით კლასებში

ბოლო წლებში საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს საქართველოს ზოგადი განათლების სისტემაში პრიორიტეტული მნიშვნელობა ენიჭება, რადგან ეს მეცნიერებები მოსწავლეს აღჭურვავს იმ ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით,

მეტის წაკითხვა

როგორ ვითამაშოთ პერსონაჟებით

ვინ შეიძლება იქცეს ლიტერატურულ პერსონაჟად?! – რეალური/გამოგონილი პიროვნება ან ამეტყველებული არსება/საგანი, რომლის დახმარებითაც მწერალს ჩვენთვის რაღაც მნიშვნელოვნის თქმა სურს. წიგნებში

მეტის წაკითხვა